Spring til indhold

Sponsorlogo

Her kan du læse om anvendelsen af Danidas sponsorlogo, som er et krav til alle modtagere af støtte fra Oplysningsbevillingen. 

Sponsorlogo Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Bevillingsmodtageren forpligter sig til at anvende Danidas sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Danidas Oplysningsbevilling.

I bøger og andre publikationer anbringes logoet i kolofonen sammen med teksten Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. På film, video og DVD anbringes logoet i slutteksten sammen med teksten Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.

Der findes to forskellige fil-typer af sponsorlogoet:

  1. Som AI-fil, dvs. en Adobe Illustrator fil til grafiske programmer som InDesign og Adope Illustrator. For at kunne se den på sin pc, skal et af disse programmer være installeret på pc'en. Filen er skalerbar, dvs. i en høj opløsning og kan forstørres og formindskes uden forringelse af kvaliteten. Den bruges af professionelle grafikere, trykkerier og til filmproduktion. Selv om man ikke kan se den på sin skærm, er det denne fil, der skal kopieres og videresendes til trykkeriet, filmproduktionsselskabet m.v. Sponsorlogo_Danida_cmyk (Illustrator).
  2. Som gif-fil i to størrelser på hhv. 149 og 96 pixels. Det er en pixelleret billedfil i en lav opløsning og optræder som billede. Den kan kun formindskes og bruges primært til skærm, dvs. hjemmesider. Sponsorlogo_149px_Danida.gif  Sponsorlogo_96px_Danida.gif

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk