Spring til indhold

Sponsorlogo

Her kan du læse om anvendelsen af Udenrigsministeriets sponsorlogo, som er et krav til alle modtagere af støtte fra Oplysningspuljen. 

  Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje

Bevillingsmodtageren forpligter sig til at anvende Udenrigministeriets sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

I bøger og andre publikationer anbringes logoet i kolofonen sammen med teksten Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje. På film, video og DVD anbringes logoet i slutteksten sammen med teksten Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje.

Der findes to forskellige fil-typer af sponsorlogoet:

  1. Som AI-fil, dvs. en Adobe Illustrator fil til grafiske programmer som InDesign og Adope Illustrator. For at kunne se den på sin pc, skal et af disse programmer være installeret på pc'en. Filen er skalerbar, dvs. i en høj opløsning og kan forstørres og formindskes uden forringelse af kvaliteten. Den bruges af professionelle grafikere, trykkerier og til filmproduktion. Selv om man ikke kan se den på sin skærm, er det denne fil, der skal kopieres og videresendes til trykkeriet, filmproduktionsselskabet m.v. Sponsorlogo_cmyk  (Illustrator).    
  2. Som gif-fil i to størrelser på hhv. 89 og 138 pixels. Det er en pixelleret billedfil i en lav opløsning og optræder som billede. Den kan kun formindskes og bruges primært til skærm, dvs. hjemmesider. Sponsorlogo_89px.gif  Sponsorlogo_138px.gif

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk