Spring til indhold

U-lands-tv-puljen

U-lands-tv-puljen er en særlig pulje oprettet med henblik på formidling af u-landsrelaterede emner via en landsdækkende, dansk tv-kanal. Støtten kræver, at der foreligger en visningsaftale med en landsdækkende tv-station. Herunder kan du læse om u-lands-tv-puljen og finde retningslinjerne, som du anbefales at læse, før en eventuel ansøgning indsendes.

Under Danidas Oplysningsbevilling er der afsat en særlig pulje til støtte for en bred formidling af emner relateret til udviklingslandene via tv-mediet. Formålet er at drage nytte af tv-mediets betydelige gennemslagskraft og spredningseffekt inden for oplysning om udviklingslande.

Der lægges vægt på følgende:

 • Indholdet er klart beskrevet
 • Temaet er relevant i forhold til debatten om forholdene i udviklingslandene
 • Der er vedlagt en synopsis for tv-produktionen
 • Ansøgeren har erfaring med filmoptagelser eller har tilknyttet et filmproduktionsselskab til projektet
 • Der er vedlagt CV på producenterne
 • Der er vedlagt budget og finansieringsplan
 • Der er finansiering fra anden side, idet tv-produktioner ikke fuldfinansieres
 • Der er optaget relevante researchoptagelser, som Oplysningsudvalget får adgang til at se 
 • Der er en visningsaftale med en landsdækkende tv-station med højt målbart seertal
 • I forbindelse med tv-projekter kan der af puljen ydes en mindre støtte til forudgående research. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der efterfølgende vil blive givet støtte til produktion af filmen.

Udenrigsministeriet og Oplysningsudvalget kan indhente udtalelser om tv-projekter fra eksterne konsulenter i forbindelse med vurderingen af en ansøgning. 

Hvad ydes der ikke støtte til?

 • TV-dokumentarer, der vurderes at vedrøre egen uddannelse, herunder specialeskrivning, udarbejdelse af hovedopgave, studieafslutningsprojekter og lignende.
 • Organisationers medlemshvervning, markedsføring og indsamlingsaktiviteter.
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklingsland, lokaleleje i egne lokaler og indkøb af audiovisuelt udstyr eller andre varige forbrugsgoder.
 • Udgifter, der er afholdt helt eller delvist inden ansøgningsfristen.
 • TV-dokumentarer, der har et generelt og globalt sigte uden specifik tilknytning til emner og problematikker vedrørende udviklingslande.
 • TV-dokumentarer, der vedrører integrationsproblemer, asylarbejde og flygtningespørgsmål i Danmark.
 • TV-dokumentarer, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning.
 • Lønninger og honorarer, der er udokumenterede eller går ud over satserne for de statslige overenskomster.
 • Ansøgere, der ikke kan fremvise visningsaftaler.

Før du søger, bør du læse

Retningslinjerne for oplysningsprojekter og u-lands-tv-puljen. 

Der er desuden udarbejdet en liste over, hvad der lægges særligt vægt på i forbindelse med fordelingen af midlerne. Du kan her læse om Oplysningsudvalgets prioriteringer.  

Sponsorlogo

Man forpligter sig til at anvende Danidas sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Danidas Oplysningsbevilling. For information om brug af logoet se sponsorlogo.

 Sponsorlogo

 

Spørgsmål

For yderligere spørgsmål vedrørende u-lands-tv-puljen kontakt Aase Mikkelsen på asemik@um.dk eller på telefon 33 92 08 58 i tidsrummet mandag-fredag 8.30-15.30.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk