Spring til indhold

U-lands-tv-puljen

U-lands-tv-puljen er en særlig pulje oprettet med henblik på formidling af u-landsrelaterede emner via en landsdækkende, dansk tv-kanal. Støtten kræver, at der foreligger en visningsaftale med en landsdækkende tv-station. Herunder kan du læse om u-lands-tv-puljen og finde retningslinjerne, som du anbefales at læse, før en eventuel ansøgning indsendes.

Under Udenrigsministeriets Oplysningspulje er der afsat en særlig pulje til støtte for en bred formidling af emner relateret til udviklingslandene via tv-mediet. Formålet er at drage nytte af tv-mediets betydelige gennemslagskraft og spredningseffekt inden for oplysning om udviklingslande.

Der lægges vægt på følgende:

 • Indholdet er klart beskrevet
 • At projektet relaterer sig til relevante og aktuelle spørgsmål om udviklingslandene og går nye veje i form og indhold.
 • Der er vedlagt en synopsis for tv-produktionen
 • Ansøgeren har erfaring med filmoptagelser eller har tilknyttet et filmproduktionsselskab til projektet
 • Der er vedlagt CV på producenterne
 • Der er vedlagt budget og finansieringsplan
 • Der er finansiering fra anden side, idet tv-produktioner ikke fuldfinansieres
 • Der er optaget relevante researchoptagelser, som Bevillingsudvalget får adgang til at se 
 • Der er en visningsaftale med en landsdækkende tv-station med forholdsvist højt seertal
 • I forbindelse med tv-projekter kan der af puljen ydes en mindre støtte til forudgående research. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der efterfølgende vil blive givet støtte til produktion af filmen.
 • Link til en lille teaser for filmen.

Udenrigsministeriet og Bevillingsudvalget kan indhente udtalelser om tv-projekter fra eksterne konsulenter i forbindelse med vurderingen af en ansøgning. I øvrigt gælder de samme kriterier, som er anført om oplysningsprojekter.

Hvad ydes der ikke støtte til?

 • TV-dokumentarer, der vurderes at vedrøre egen uddannelse, herunder specialeskrivning, udarbejdelse af hovedopgave, studieafslutningsprojekter og lignende.
 • Organisationers medlemshvervning, markedsføring og indsamlingsaktiviteter.
 • Forsendelse af udstyr fra Danmark til et udviklingsland, lokaleleje i egne lokaler og indkøb af audiovisuelt udstyr eller andre varige forbrugsgoder.
 • Udgifter, der er afholdt helt eller delvist inden ansøgningsfristen.
 • TV-dokumentarer, der har et generelt og globalt sigte uden specifik tilknytning til emner og problematikker vedrørende udviklingslande.
 • TV-dokumentarer, der vedrører integration, asyl og flygtningespørgsmål i Danmark.
 • TV-dokumentarer, der ikke specifikt retter sig mod den danske befolkning.
 • Lønninger og honorarer, der er udokumenterede eller går ud over satserne for de respektive overenskomster.
 • Ansøgere, der ikke kan fremvise visningsaftaler.

Før du søger, bør du læse
Retningslinjerne for oplysningsprojekter og u-lands-tv-puljen. 

Der er desuden udarbejdet en liste over, hvad der lægges særligt vægt på i forbindelse med fordelingen af midlerne. Du kan her læse om Bevillingsudvalgets prioriteringer.  

Sponsorlogo

Man forpligter sig til at anvende Udenrigsministeriets sponsorlogo på oplysningsmaterialer, der er støttet af Udenrigsministeriets Oplysningspulje. For information om brug af logoet se sponsorlogo.

 

Spørgsmål

For yderligere spørgsmål vedrørende u-lands-tv-puljen kontakt Aase Mikkelsen på asemik@um.dk eller på telefon 33 92 08 58 i tidsrummet mandag-fredag 8.30-15.30.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk