Spring til indhold

Danidas publikationer og netboghandel

Kvinde læser avisen udvikling. Foto: Poul Kjar.


Hvert år udgiver Danida en række publikationer: Årsberetninger, bøger, film, undervisningsmateriale, nyhedsbreve, pjecer, etc.

Med mindre der står andet, er materialet gratis. Næsten alle publikationer kan downloades; en del udgivelser findes kun i en elektronisk udgave.

Danidas netboghandel

I Danidas netboghandel kan du online bestille publikationer, der er udgivet af Danida.

Danidas AV-materialer

AV-materialer udlånes hos Public Diplomacy og Kommunikation, Asiatisk Plads 2, 1448 København K, Telefon 33 92 08 89, Fax: 33 92 0710 eller pr. e-mail: ppk@um.dk. Enkelte af Danidas AV-materialer kan bestilles i Udenrigsministeriets netboghandel.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk