Spring til indhold

Historien om Udvikling

Siden 1974 har Udvikling dækket dansk udviklingsbistand – og ofte emner, det er svært at finde artikler om andet steds

""
Udvikling har skiftet udseende flere gange siden den første udgivelse i 1974.

Første nummer af Udvikling udkom i 1974. Den daværende U-landsstyrelse (forløberen for Danidas Styrelse) ønskede en mere aktiv oplysning om u-lande i Danmark. Ankermanden bag ideen om et blad om dansk bistand var U-landsstyrelsens daværende formand, tidl. økonomi- og handelsminister Kjeld Philip.

Bladets første redaktør og drivkraft var journalist Kika Mølgaard. Hun var en ildsjæl, der brændte for udviklingslandene og for formidlingen af u-landsstoffet. Kika Mølgaard beklædte redaktørposten i seks år, hvorefter hun blev pressemedarbejder for Danida frem til sin alt for tidlige død i 1995.

Emnerne, der blev taget op i Udvikling gennem 70’erne og 80’erne, afspejlede i høj grad tidens temaer i u-landsdebatten: Ny økonomisk Verdensorden, kampen mod apartheid i det sydlige Afrika, befolkningstilvæksten, ørkenspredning, overførsel af tilpasset teknologi til u-landene osv.

Hertil kom en række emner, der fortsat den dag i dag diskuteres for fuld styrke: Kvinder og udvikling, miljø, erhvervslivets rolle i udviklingsbistand og meget andet.

Allerede i starten af 80’erne var mediernes dækning af u-landsstoffet under kritisk lup:

”…nyhedsformidlingen præges af vestlige kulturelle holdninger, vestlige politiske vurderinger og vestlige økonomiske interesser. Det, vi får at vide om u-landene, er ofte det mest sensationelle, det mest groteske og det mest underholdende.”

Således skrev en gruppe journalistelever i artiklen ”U-landsstoffets vilkår i de danske medier” i Udvikling nr. 1/1981. What’s new?, Fristes man til at spørge.

Et tomrum

I mediebilledet i 19080'erne udfyldte tidsskrifter som Udvikling og Kontakt (der blev udgivet af MS til og med 2005) et vigtigt tomrum i det danske medielandskab. Det var svært at finde stof på dansk, der gik i dybden med mere specielle emner om u-landene. Det var tiden før internet, billige flybilletter og rejsende redaktioner på dagbladene.

Et eksempel på sådanne ’huller’, som Udvikling har udfyldt, er temanumrene om Danmarks 15 programsamarbejds-lande, der udkom i løbet af 1990’erne.

Temanumrene tilbød læserne en samlet præsentation af et modtagerland og bistanden dertil, der både var grundig og let tilgængelig. Med journalistiske reportager og analyser, interviews og kommentarer, faktabokse og grafiske virkemidler tegnedes et billede af modtagerlandet politisk, økonomisk, socialt såvel som udviklingsmæssigt, blandt andet med ofte omfattende gennemgange af de dansk-støttede sektorprogrammer.

Udviklings daværende redaktør Jesper Søe (1992-2002) fremhæver især nummeret om Bhutan fra 1991 som ’noget af det bedste’. Også internationalt forelå der meget lidt om Bhutan på tryk, og landenummeret blev derfor også oversat til engelsk. 

Nummeret om den lille vestafrikanske stat, Benin, faldt på et meget tørt sted. Det samme gjalt store særnumre om henholdsvis Eritrea, Tanzania og Bolivia, hvoraf de to sidstnævnte blev udsolgt og måtte genoptrykkes.

Rager op i landskabet

Et andet ambitiøst projekt løb af stablen op til det sociale topmøde i København 1995. Det var temanummeret The Nordic Way – Social Summit Special, der i marts 1995 udkom i oplag på 25.000 eksemplarer og tilgik samtlige konferencedeltagere. Udgivelsen var fællesnordisk, idet samtlige fem nordiske bistandsorganisationer stod bag.  

Også andre numre rager op i landskabet – blandt andet på grund af volumen! Dette gælder dobbeltnummeret Kampen for regnskoven (nr. 3-4 1996) på ikke mindre end 116 sider. Og så er alt stof om indfødte folk og jordrettigheder endda pillet fra. Det udkom umiddelbart efter i et særskilt temanummer om Brasilien (Nr. 5/96).

Andre temanumre fra 1990'erne handlede om korruption (1994), hvor Udvikling før alle andre satte fokus på dette område herhjemme, dertil kom blandt andet særnumre om kultur- og kulturudveksling, kvinder, aids, PrivatSektor Programmet samt børn og unge.

I 2004 søsatte Udenrigsministeriet en ny kommunikations-strategi, der blandt andet fastslår at åbenhed er en af ministeriets grundværdier. Denne nye strategi er fundamentet, da tidsskriftet Udvikling i juni 2004 bliver relanceret som ’rigtig’ avis i tabloid-format. Relanceringen sker for at lægge mere vægt på aktualitet og for at invitere læserne til debat af bistanden i bladets spalter.

Maj 2010 indgår Udvikling en samarbejdsaftale med det anderkendte amerikanske udenrigspolitiske tidsskrift Foreign Affairs (FA) med ret til at publicere FA's artikler på dansk.

Februar 2011 relanceres Udvikling i magasinformat. Bladet modtager juni 2012 årets Bording-pris for Visuel Kommunikation. Udviklings relancering modtages godt i pressen.

Udviklings Redaktører:

1974-1980
Kika Mølgaard

1980-1984
Uffe Torm

1984-1992
Lis Garval

(1989: Kika Mølgaard ind som gæsteredaktør)

1992-2002:
Jesper Søe

2002:
Inge Estvad

2002-2017
Stefan Katić

2017-
Louise Stigsgaard
Janne Louise Andersen

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk