Spring til indhold

Organisationsstrategier for samarbejde med multilaterale organisationer

For de centrale multilaterale partnerorganisationer udarbejdes der organisationsstrategier, der præciserer det fælles formål for samarbejdet og den danske støtte til organisationerne.

Et af de vigtigste ledelses- og styringsinstrumenter for dansk multilateral bistand er organisationsstrategierne, der udarbejdes for de betydeligste multilaterale partnerorganisationer.

Strategierne fastlægger de fælles strategiske mål for samarbejdet og de konkrete indsatsområder den danske bistand skal støtte. De strategiske mål og indsatsområder  fastlægges med udgangspunkt i organisationernes mandat og egne strategier for en 4-5 års periode. Organisationsstrategierne skal bidrage til at dokumentere sammenhængen mellem Danmarks udviklingspolitiske målsætninger og de enkelte organisationers målsætning og politik samt til at vurdere resultaterne af den danske støtte.

Med henblik på kvalitetssikring og rådgivning om indholdet i organisationsstrategierne forlægges konceptnoter hertil for Danidas interne Programkomité og for Udviklingspolitisk Råd. Forud for behandlingen i Programkomitéen lægges konceptnoterne ud på Danidas hjemmeside med henblik på offentlig høring.

Organisationsstrategier for WHO, UNAIDS, GFATM, OHCHR, WTO, ILO, UNHCR, ICRC og IOM findes på Danmarks FN mission i Genèves hjemmeside og for UNDP, UNFPA, UNICEF og UNWomen henvises til Danmarks FN mission i New Yorks hjemmeside.

Få så vidt angår organisationsstrategier  for IADB, IMF og Verdensbanken henvises til Danmarks ambassade i Washingtons hjemmeside og for organisationsstrategierfor IFAD og WFP henvises til Danmarks ambassade i Roms hjemmeside.

For øvrige organisationsstrategier henvises til hjemmesiden for Danida Aid Management Guidelines, AMG

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk