Spring til indhold

Miniprogrammer


Der er indgået miniprogramaftaler mellem Udenrigsministeriet og to danske paraplyorganisationer: Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Under programmerne kan paraplyorganisationerne indgå aftaler med deres medlemmer om støtte til udviklingsprojekter af op til fire års varighed og med et budget på højst 1.000.000 kr. Projekterne kan bl.a. anvendes til afprøvning af strategier og metoder samt indledende aktiviteter med mulige samarbejdspartnere i udviklingslandene, jf. principperne for støtte.

Mere information om miniprogrammerne fås ved henvendelse til paraplyorganisationerne.

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk