Spring til indhold

Tilskudsordninger

I menuen til venstre ses de forskellige tilskudsordninger (programmer, enkeltprojekter og allianceprogrammer).

Danske civilsamfundsorganisationer, der har administrativ og faglig kapacitet til på professionel vis at forberede, gennemføre, overvåge og afslutte udviklingsaktiviteter, kan søge om tilskud på 5 mio. kr. og derover til gennemførelse af aktiviteter i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene.

Der kan søges om støtte til sammenhængende programmer, større enkeltprojekter samt allianceprogrammer. Der kan også søges om støtte til afsluttende projektformulering og til evaluering. Ansøgninger om støtte til udviklingsaktiviteter under 5 mio. kr. og afsluttende projekt- og programformulering under 65.000 kr. administreres under Puljeordninger.

 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk