Spring til indhold

Enkeltprojekter - Ansøgningsfaciliteten anvendes kun i begrænset omfang

Efter omlægning af Civilsamfundsbistanden i 2013 henvises organisationer, der ikke har en rammeaftale med Udenrigsministeriet, til at ansøge Civilsamfundspuljen administreret af Civilsamfund i Udvikling (CISU). Mere information om puljen fås på www.cisu.dk. Organisationer, der er medlem af Danske Handicaporganisationer, henvises til at ansøge Handicappuljen. Mere information om puljen fås på www.handicap.dk.

Ansøgningsformatet for enkeltprojekter anvendes fremover i forhold til Civilsamfundsbevillingen primært til ansøgninger til projekter i forbindelse med Børnenes U-landskalender.

Rapporteringsformaterne skal forsat anvendes af organisationer, der har aktive projekter med støtte direkte fra Udenrigsministeriet.