Spring til indhold

Indsatser til fordel for flygtninge og internt fordrevne i nærområderne

Danmark har gennem mange år ydet en særlig indsats til fordel for flygtninge og internt fordrevne samt berørte lokalsamfund i nærområderne - også kendt som Nærområdeinitiativet.

Nærområdeinitiativet er nu bragt til ophør, men indsatsen fortsætter i fuldt omfang som en overordnet prioritet i den samlede humanitære bistand. Målet er at støtte beskyttelse og varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne og samtidig at bistå lande og lokalsamfund, der har modtaget store flygtningestrømme. Det sker på grundlag af Danmarks humanitære strategi 2010-2015 samt Den Strategiske Ramme for nærområdeinitiativet fra 2008. Ofte er der tale om længerevarende indsatser, som bygger bro mellem humanitær bistand og langsigtet udvikling. I muligt omfang sikres der samtidig koblinger til dansk udviklingsbistand.

Download:
Nærområdeindsatsen: Strategisk ramme, del 1
Nærområdeindsatsen: Strategisk ramme, del 2 


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk