Spring til indhold

Budgetstøtte, ejerskab og ansvarlighed

Danmark vil:

  • Arbejde for, at EU fortsat prioriterer anvendelsen af udviklingskontrakter samt styrker anvendelsen af statsopbygningskontrakter.
  • Øge koordinationen og harmoniseringen med EU inden for udviklingskontrakter, dels gennem øget involvering i udviklingskontrakter forvaltet af Kommission, og dels ved at tilpasse de danske kriterier for udviklingskontrakter, så de svarer til EU’s.
  • Arbejde for, at EU fortsat stiller skarpt på menneskerrettigheder og demokrati i arbejdet med udviklingskontrakter og styrker indarbejdelsen af principperne fra den menneskerettighedsbaserede tilgang.

Generel budgetstøtte, også kaldet udviklingskontrakter, er en stærk bistandsmodalitet. Udviklingskontrakter er med til at øge ejerskab i samarbejdslandet og er et effektivt redskab til at støtte reformer, fremme levering af serviceydelser og styrke makroplanlægning, politikdialog og offentlige finanssystemer. Brugen af udviklingskontrakter er med til at fremme regeringers egen ansvarlighed over for deres borgere og styrker parlamentets demokratiske kontrol, da civilsamfundet og de lokale parlamenter kan spille en central rolle bl.a. som vagthund over for deres egen regering. Gennem koblingen til den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling vil Danmark fokusere på vigtigheden af, at befolkningen som rettighedsholdere kan holde deres regering til ansvar for dens forpligtelser.

Danmark vil styrke brugen af udviklings-, sektor- og statsopbygningskontrakter, og her har EU en helt central rolle at spille. Under det danske EU-formandskab vedtog EU rådskonklusioner, der reviderer brugen af udviklings, sektor og statsopbygningskontrakter. Øget fokus gives nu til behovet for fleksibilitet og kontekstafhængig differentiering af kriterier, tydeligere indtænkning af exit-strategier,  herunder stærkere fokus på ressourcemobilisering i prioritetslandet, samt fremme af udviklingskontrakter som et instrument, der har til formål at opbygge og konsolidere demokratier.

EU er blandt de største ydere i verden af udviklingskontrakter. For eksempel blev næsten 1 mia. euro svarende til 26 procent af Den Europæiske Udviklingsfonds midler kanaliseret til AVS-landene gennem udviklingskontrakter i 2012. EU er dog blevet mere tilbageholdende med at anvende udviklingskontrakter på grund af medlemslandenes indbyrdes forskellige holdninger hertil. Evalueringer viser, at risikoen for korruption ikke er større i forbindelse med udviklingskontrakter end ved andre bistandsformer. Det forventes i stedet, at EU for fremtiden vil have større fokus på sektor- og statsopbygningskontrakter.

Danmark vil derfor lægge en særlig indsats i, at EU fortsat prioriterer brugen af udviklingskontrakter i danske prioritetslande, hvor betingelserne herfor er opfyldt. Danmark vil desuden styrke indsatsen for, at EU opbygger særlig kompetence i statsopbygningskontrakter, der er et nyttigt værktøj i en transitionsperiode for skrøbelige stater. De giver mulighed for at overføre midler, der kan bidrage til stabilisering eller genoprette basale ydelser inden for eksempelvis uddannelse, sundhed mv. Bidrag til statsopbygningskontrakter skal være baseret på principperne fra ’New Deal’ om at styrke de eksisterende landesystemer og skabe stærkt lokalt ejerskab og lederskab.

Den tætte koordination og harmonisering med EU’s udviklingskontrakter opnås dels ved øget engagement og involvering i udviklingskontrakter forvaltet af EU-Kommissionen samt samarbejdet på landeniveau, og dels ved at tilpasse terminologien og kriterierne for Danmarks udviklingskontrakter, således at de følger EU’s kriterier. Det giver os samme udgangspunkt som EU i vurderingen af, hvilke lande Danmark skal indgå udviklings- og sektorkontrakter med. Strømliningen af kriterierne er delvist muliggjort ved, at EU i sin tilpasning af tilgangen til udviklingskontrakter i højere grad har nærmet sig mange medlemslandes tilgange og regler, hvorfor Danmark har valgt at tilpasse sine kriterier for anvendelse af udviklingskontrakter til EU’s.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk