Spring til indhold

Principper og strategi for Danidas kommunikation

Danida skal bidrage til at give danskerne viden om udviklingssamarbejdet og forholdene i udviklingslandene – og få emnerne sat til debat. To sæt retningslinjer skal hjælpe til at skabe god kommunikation, der har faglig kvalitet, er fokuseret og når sine mål.

I Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde står, at udviklingsministeren kan afsætte penge til aktiviteter, der kan "udbrede kendskab til og forståelse for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde."

Den opgave varetager Danida på to måder. For det første ved selv at drive en række oplysningsaktiviteter. For det andet ved at yde støtte til oplysningsaktiviteter, som skabes af folkelige organisationer, skoler, medier, filmproducenter, virksomheder og institutioner m.v.

For at fokusere og styrke kommunikationen har Danida udviklet to sæt retningslinjer:

Danidas fire kommunikationsprincipper

De fire kommunikationsprincipper sætter den generelle ramme for både Danidas egen kommunikation og for alle oplysningsaktiviteter, som andre aktører gennemfører med økonomisk støtte fra Danida. Principperne skal styrke oplysningsarbejdets kvalitet, effektivitet og fokus. De fastlægger vejledende rammer for bl.a. formål, målgrupper, temaer, grundbudskaber, saglighed og kvalitet. Danida opfordrer derfor aktører, som vil søge støtte til oplysningsaktiviteter, til at orientere sig grundigt i principperne. Principperne gælder fra januar 2013.

Se ”Principperne for Danida-støttet udviklingskommunikation” (pdf)


Danidas kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien er et mere detaljeret styringsredskab, der gælder for Danidas egen kommunikation. Den er et internt arbejdsredskab, der bruges af alle Udenrigsministeriets enheder. Kommunikationsstrategien fastlægger bl.a. baggrunden og udfordringerne for indsatsen, målene, målgrupperne, de væsentligste budskaber og virkemidler. Strategien gælder fra maj 2013.

Se ”Strategi for kommunikation om Danmarks udviklingssamarbejde” (pdf)
See ”Strategy for Communication about Denmark’s Development Cooperation” (pdf)

 


 

 

Danida


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Tlf. +45 33 92 00 00
um@um.dk