Spring til indhold

Værd at vide: Finansiering

Har du behov for hjælp til online eksport i form af finansiel støtte kan du her finde links til relevante hjemmesider der rummer en oversigt over dine muligheder.

Virk Startvækst: 

Find Støtte giver et overblik over en række offentlige støtteordninger for virksomheder der ønsker at forøge deres vækst, heriblandt gennem eksport. Støtteordningerne dækker både tilskud, rådgivning og netværk. Oversigten er en del af Erhvervsstyrelsens hjemmeside virk.dk, hvor virksomheder med vækstambitioner kan finde inspiration til udvikling og vækst.  

Eksportguiden:

Eksportguiden.um.dk indeholder en oversigt over tilskud, rådgivning og finansiering til virksomheder der ønsker at starte eller fremme eksport og internationalisering. Guiden er et af initiativerne i ”Regeringens Strategi for Eksportfremme og Økonomisk Diplomati” fra 2014 og er udviklet og vedligeholdt af Eksportrådet i Udenrigsministeriet.

Europa-Kommissionen:

Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark har lavet en kort oversigt over nogle af de største tilskuds- og støtteordninger i EU som henvender sig mod både virksomheder, offentlige institutioner, organisationer, NGO'er og enkeltpersoner.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet