Spring til indhold

Relevant lovgivning - Online eksport

I forhold til online eksport er der en række love som er yderst vigtige at være opmærksom på og forholde sig til fra start. Du kan her finde en kort beskrivelse af dem samt henvisninger til hvor du kan finde mere uddybende information.

Som udgangspunkt gælder den danske lovgivning inden for e-handel når du eksporterer online, hvis du har fysisk adresse i Danmark (og ikke i udlandet). Du skal dog være opmærksom på at afvigelser kan forekomme. 

Er du i tvivl om reglerne på et af markederne, kan Eksportrådets rådgivere placeret på Danmarks ambassader og generalkonsulater rundt omkring i EU mod timebetaling hjælpe med at undersøge reglerne nærmere. Find frem til relevant rådgiver ved at kontakte ambassaden/generalkonsulatet på dit udvalgte marked her. 

De vigtigste EU direktiver er følgende (find mere information og links længere nede):

 • Forbrugerrettighedsdirektivet
 • Forbrugerkøbsdirektivet
 • Direktivet om urimelige kontraktvilkår
 • EU-lovgivning om forbrugerklager (ADR/ODR)
 • E-handelsdirektivet
 • Direktiv om urimelig handelspraksis
 • Direktiv om persondata, cookies og spam

 

Forbrugerrettighedsdirektivet

Den danske forbrugeraftalelov bygger på dette EU direktiv, som har reguleringer der vedrører oplysninger til forbrugeren før og efter salget samt regler om fortrydelsesret.

Du kan finde en vejledning til forbrugerrettigheder ved fjernsalg til slutbruger (ikke B2B) inden for EU her og på Forbruger Europa kan du se hvad fortrydelsesretten i andre EU-lande er.

Europa Kommissionen har også lavet guiden Is It Fair?, hvor du kan få et umiddelbart overblik over gældende regler og praksis i EU i forhold til urimelig handelspraksis over for forbrugerne.

 

Forbrugerkøbsdirektivet

Dette EU direktiv er i Danmark tilsvarende købeloven og er regulerende inden for definition af mangler, mindstekrav til forbrugerrettigheder og en minimum reklamationsfrist på 2 år.

Forbruger Europa har lavet en kort guide til, hvordan du som virksomhed skal forholde dig til reklamationsretten hvis forbrugeren har købt en varer eller ydelser og har væsentlige fejl og/eller mangler.

 

Direktivet om urimelige kontraktvilkår

Dette direktiv rummer en liste over urimelige aftalevilkår i forbrugeraftaler, men der findes dog ingen fælles EU regler om hvornår en indgået aftale er bindende. Den danske aftalelov er baseret på dette direktiv.

 

EU-lovgivning om forbrugerklager (ADR/ODR)

Europa-Parlamentet og Rådet har med ADR direktivet, som svarer til den danske forbrugerklagelov, lavet en lov om alternativ tvistløsning når der forekommer klager på forbrugerområdet inden for Indre Marked samt en ODR forordning, hvor håndteringen af klager fra europæiske forbrugere finder sted og man kan få adgang til klagemuligheder i andre EU-lande. Du kan få adgang til platformen her.

 

E-handelsdirektivet

E-handelsdirektivet, som gælder krav om oplysning af e-mailadresse, cvr nr. m.v., kvittering for modtagelse og ordrebekræftelse i forbindelse med elektronisk handel, er inden for dansk lovgivning tilsvarende E-handelsloven.

 

Direktiv om urimelig handelspraksis

Direktivet om urimelig handelspraksis svarer til markedsføringsloven i dansk lovgivning, og omhandler fælles regler på Indre Marked inden for:

 • vildledning
 • reklameidentifikation
 • sammenlignende reklame
 • salgsfremmende foranstaltninger
 • oplysningspligt ved garanti
 • købsopfordringer
 • kreditaftaler

 

Direktiv om persondata, cookies og spam

Disse regler kendes også som privacy-regler og kan variere afhængigt af landet, og nogle lande har indført en ret streng lovgivning på området. I forhold til cookies kræver nogle lande f.eks., at der gives et udtrykkeligt samtykke, hvor forbrugeren klikker ”ja” til brugen af cookies, og spam reglerne er kendetegnede ved at forbrugeren skal give sit forudgående samtykke til at de vil modtage bl.a. e-mails og andre elektroniske beskeder på mobil, tablet eller PC.

Inden for det Indre Marked har EU lavet ePrivacy direktivet som omhandler regler omkring persondata, cookies og spam i forbindelse med markedsføring og salg af varer og tjenester. I dansk lovgivning er dette inden for persondataloven's regulering.

Som virksomhed bør du også være opmærksom på at der er lavet en ny persondataforordning som træder i kraft 25 maj 2015. De nye regler inden for persondata er en videreførelse af de eksisterende, men med skrappere krav. Derudover bliver der også indført nye regler som bl.a. betyder, at nogle virksomheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, der vil blive indført en aldersgrænse for børns rettigheder til at give deres samtykke samt krav om anmeldelse af sikkerhedsbrud.

Erhvervsstyrelsen har udviklet et online værktøj – PrivacyKompasset– som du kan bruge til at få et overblik over din virksomheds brug af persondata og hvorvidt I overholder den nuværende persondatalovgivning, men også om din virksomhed er klar til den kommende EU-forordning.  

  

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet