Spring til indhold

Eksportsparring

Eksportsparring forbereder din virksomhed bedst muligt til eksport. Programmet ender med en konkret eksportplan for din virksomhed.

""

Eksportsparringsprogrammet forbereder din virksomhed til eksport bedst muligt. Væksthusene tilbyder programmet gratis til virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning og blive klar til at eksportere.

I væksthuset vil du bl.a. få sparring med en erfaren internationaliseringskonsulent. Sparringen sætter fokus på interne forhold i din virksomhed for at skabe de bedste forudsætninger for succes i udlandet. Forløbet munder ud i en konkret eksportplan for din virksomhed.

Find dit regionale væksthus og læs mere om eksportsparring via www.startvaekst.dk.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet