Spring til indhold

CETA - Handel med Canada bliver toldfri fra 21. september

Danske virksomheders adgang til det store land med mere end 35 millioner købestærke forbrugere lettes efter den 21. september. Efter den dato kan Danmark og Canada handle næsten alle varer toldfrit med hinanden. Bliv klogere på, hvordan din virksomhed kan drage fordel af EU's nye frihandelsaftale med Canada og få nye muligheder på det canadiske marked.

 

Fra torsdag den 21. september vil danske virksomheder kunne handle næsten alle varer toldfrit med Canada. Det sker, når EU’s handelsaftale med Canada (den såkaldte CETA-aftale) træder midlertidigt i kraft. 

Aftalen træder først endeligt i kraft, når alle EU’s medlemslande har godkendt den. Men det ændrer ikke på, at man fra den 21. september vil kunne sælge langt de fleste varer toldfrit til canadiske kunder og importere toldfrit fra Canada. For nogle varetyper – primært visse fødevarer – vil der være tale om en gradvis udfasning af tolden, mens der for nogle fødevarer stadig vil eksistere told og kvoter. 

Aftalen fjerner desuden en række ikke-toldmæssige barrierer for danske virksomheder. Eksempelvis øges adgangen til at byde på offentlige udbud i Canada, ligesom det bliver lettere at levere tjenesteydelser på det canadiske marked.

Udenrigsministeriet står klar til at hjælpe danske virksomheder med at drage fordel af CETA-aftalen. Kontakt Told- og Eksportteknik i Handelspolitisk Kontor i Udenrigsministeriet i København for at modtage eksportrådgivning om CETA (eksportteknik@um.dk). 

Du kan også tage kontakt til det danske generalkonsulat i Toronto eller ambassaden i Ottawa. Her er der rådgivere, der har stort kendskab til det canadiske marked – se mere her: http://canada.um.dk/en/the-trade-council/

Yderligere information om aftalen:

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet