Spring til indhold

Holland skifter møllerne ud med havvindmøller

21.03.2017  15:47
I 2050 skal Nederlandene udlede halvt så meget CO2, og mindst 40 procent af al elektricitet skal være produceret af vedvarende energikilder. Vindenergi skal være en af vejene til at nå målet, og derfor vil den nederlandske regering opføre fem nye offshore vindmølleparker.2050 bliver et gyldent år for hollandsk bæredygtighed, for til den tid skal landet have et bæredygtigt og økonomisk energisystem implementeret. Det betyder, at CO2-udledningen skal halveres, og at vedvarende energikilder skal stå for mindst 40 procent af al elektricitet.

Vindenergi er et af de nye tiltag, der skal hjælpe hollænderne med at nå målet i 2050. Den nederlandske regering vil derfor skalere offshore vindenergi op ved at opføre nye offshore vindmølleparker, som sendes til udbud til virksomheder, der ønsker at udvikle disse vindmølleparker.

Hollands bæredygtige udvikling
I 2013 vedtog den hollandske regering aftalen ”Energi Agreement for Sustainable Growth”, der får stor betydning for den videre udvikling af bæredygtig energi. Aftalen er mellem den nederlandske regering og 47 organisationer; herunder arbejdsgivere, fagforeninger og miljøorganisationer. Aftalen forventes at skabe 15.000 arbejdspladser. Målsætningen på energiområdet er, at den samlede andel af vedvarende energi i det samlede energiforbrug i landet skal være 14 procent i 2020, og procenttallet skal være steget til 16 procent i 2023.

Nederlandene er stadig meget afhængig af fossile brændstoffer. Dette på trods af, at landets store reserve af fossile brændstoffer er under pres. Reserven holder nemlig kun 10 til 15 år i forhold til det nuværende energiforbrug i Nederlandene.

Læs hele sektoranalysen om offshore vindenergi her.

Hvis du vil vide mere
Den danske ambassade i Haag
Michael Nørregaard, Handels Attaché
Tlf.: +31 70 302 59 77
E-mail: micnor@um.dk
www.nederlandene.um.dk