Spring til indhold

Vækstmarkedsstrategier

Danmark styrker indsatsen på vækstmarkederne gennem en overordnet vækstmarkedsstrategi, samt landespecifikke strategier for Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Løbende er  strategier for de såkaldte ”andenbølgelande” føjet til. Disse udgøres af Indonesien, Mexico, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet og Vietnam.

Vækstmarkedsstrategierne  styrker dansk erhverv på de nye vækstmarkeder og bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Målsætningerne for perioden 2011 til 2016 er:

  • At øge vareeksporten til vækstmarkederne med mere end 50 pct. Det svarer til en stigning fra ca. 60 mia. til 90 mia. kr. – altså 30 mia. kr.
  • At vækstmarkederne investerer mindst dobbelt så meget i Danmark i perioden fra 2011-2016 som i den foregående femårsperiode fra 2005-2010.
  • At bevare og udbygge den danske førerposition inden for serviceeksport til vækstmarkederne.

Konkret sætter strategierne ind på bl.a. følgende områder for at opnå de ambitiøse målsætninger:

  • Styrket tilstedeværelse på udvalgte vækstmarkeder, flere eksportfremstød og mere investeringsfaglig ekspertise i Danmark.
  • 50 pct. af Eksportrådets midler til eksportfremstød målrettes BRIK-markederne og nye vækstmarkeder.
  • Etablering af et fælles rådgivningsteam for finansiering i København i et samarbejde mellem Eksport Kredit Fonden (EKF) og Eksportrådet. Initiativet skal styrke danske virksomheders viden om og adgang til eksport- og investeringsfinansiering.
  • Markedsføring af danske styrkepositioner og Danmark som attraktivt investeringsland og turismedestination.

Satsningen prioriterer områder, hvor Danmark har særlige kompetencer, og hvor der er særlige potentialer: Vand-, bio- og andre miljøløsninger, energi og klima, bæredygtige fødevarer, sundheds- og velfærdsløsninger, søfart, det kreative erhverv samt turisme og oplevelsesøkonomi. Her forventes efterspørgslen på vækstmarkederne at opleve særlig kraftig vækst.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet

Vil du vide mere?

Er du interesseret i yderligere oplysninger eller et oplæg om strategierne, er du  velkommen til at kontakte Eksportrådets strategi og policy enhed. Skriv til spk@um.dk.