Spring til indhold

Myndighedssamarbejde og vækstrådgivere

Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i regeringens udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i tæt samarbejde mellem en række danske fagministerier og ambassaderne i 12 strategisk valgte lande. Igennem initiativet deler danske myndigheder Danmarks gode erfaringer med at opbygge rammebetingelser for en samfundsudvikling, der har fokus på ansvarlig, ressourceeffektiv privat sektor dreven økonomisk vækst, beskæftigelse og social velfærd, mens udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer og medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Samarbejdet vil gavne samfundsudviklingen i udvalgte lande, samtidig med at Danmarks internationale position og erhvervsliv styrkes, og der banes vej for eksport af danske varer og viden, værdier og indflydelse.

Myndighedssamarbejdet har to ben: vækstrådgivere og strategiske sektorsamarbejdsprojekter. Til at administrere dette har Udenrigsministeriet etableret Sekretariatet for Myndighedssamarbejde i fællesskab mellem Danida og Eksportrådet. I sekretariatet koordinerer vi samarbejdsaftaler mellem danske fagministerier og andre myndigheder med tilsvarende myndigheder i udlandet og varetager processen med at rekruttere, udsende, back-stoppe og kompetenceudvikle vækstrådgivere til de danske ambassader samt assisterer de danske fagministerier med projektudvikling og –gennemførelse.

Samarbejdet om ordningen varetages af den interministerielle Arbejdsgruppe for myndighedssamarbejde under Sekretariatets ledelse. Arbejdsgruppen, som har repræsentanter fra 10-12 ministerier, har fokus på faglighed og resultater. Det er første gang, så mange ministerier har samarbejdet om opstart af en ny ordning. Gruppen har været involveret i rekruttering og udsendelse af vækstrådgiverne og i udarbejdelsen af modaliteter for de strategiske sektorsamarbejdsprojekter. Erhvervsorganisationerne har parallelt været hørt om, hvilke lande og sektorer ordningen skulle fokusere på. 

For perioden 2015-2017 er der en årlig pulje på 33 mio. kr. til vækstrådgivere og 39 mio. kr. til strategisk sektorsamarbejde. Begge indsatser finansieres via udviklingsbistanden og skal derfor være målrettet lande på OECD-DACs liste over udviklingslande. Aktiviteterne skal foregå i landene og direkte bidrage til vækst og velfærd; resultaterne skal kunne dokumenteres.

Myndighedssamarbejdet har fokus på sektorer, hvor særlige danske spidskompetencer i form af ekspertise eller teknologi kan gøre en forskel for de udvalgte landes bæredygtige udvikling. Samarbejdet tilrettelægges mellem de danske ambassader, lokale myndigheder, udsendte danske vækstrådgivere og danske fagmyndigheder. Med kendskab til lokale rammebetingelser, samarbejdet mellem myndigheder og vækstrådgivernes sektorkendskab styrker ambassaderne sin betjening af dansk erhvervsliv med viden, kontakter og goodwill.

I første omgang strækker Myndighedssamarbejdet sig over tre-fem år. Fremdriften vil første gang blive vurderet efter to år. Ordningens succes vil blive målt på dens bidrag til at skabe forbedrede rammebetingelser i samarbejdslandene som grundlag for vækst og velfærd i landet og øgede kommercielle muligheder for danske virksomheder.

 

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet

Kontakt

Sekretariatet for Myndighedssamarbejde

 

tlf. 33 92 02 01

tlf. 33 92 13 08

NEWS

Partnering with Denmark – Danish Authorities in International Cooperation - has launched its first annual report in August 2016. The report is in English and provides an overview of the Initiative and its present status. You can read the Secretariat's introduction to Partnering with Denmark and the progress so far. For easy reference check the overview table or click the country and sector of your interest on the world map.

 

For en oversigt over tilstedeværelse af vækstrådgivere og sektorsamarbejde med danske fagministerier og årsrapporter for de enkelte lande se verdenskortet.