Spring til indhold

Vækstrådgivere

Vækstrådgiverne er blevet rekrutteret indenfor de udvalgte sektorer og beskæftiger sig med at etablere og facilitere strategiske sektorsamarbejder mellem lokale og danske myndigheder. Vækstrådgiverne er udsendt til de danske ambassader for tre år.

Vækstrådgiverne stiller viden og ekspertise til rådighed i forbindelse med etablering og gennemførelse af det strategiske sektorsamarbejde og fokuserer især på at formidle, at danske myndigheder og den danske ambassade i landet imødekommer konkret efterspørgsel fra landets sektormyndigheder om støtte til at påvirke rammebetingelser (f.eks. bistand til indretning af lovgivning på energi-, miljø- eller sundhedsområdet), så der skabes rammer for bedre og mere effektive løsninger på udviklingsproblemer, herunder løses op for barrierer, så der kan tiltrækkes investeringer, udvikles handel og skabes vækst og beskæftigelse. Vækstrådgiverne har fokus på sektorer og indsatser, hvor Danmark har særlige kompetencer, viden og teknologi, og som kan bane vejen for dansk erhvervslivs eksport og internationaliseringsaktiviteter.

Vækstrådgiverne identificerer og analyserer efterspørgsel efter danske kompetencer i opholdslandet, opbygger og vedligeholder relationer til relevante lokale myndigheder, konkretiserer efterspørgslen og vurderer i samarbejde med de danske myndigheder, hvorledes danske kompetencer og løsninger bedst kan anvendes og tilpasses til den lokale kontekst for at imødekomme efterspørgslen, herunder hvorledes de danske myndigheder kan medvirke gennem kortsigtede og længerevarende aktiviteter, samt hvilke resultater, der kan opnås for landet og som nye muligheder for dansk erhvervsliv på kort og lang sigt. Vækstrådgiverne skal så vidt muligt understøtte og bygge ovenpå etablerede sektornetværk og myndighedskontakter samt efterspørgsel fra dansk erhvervsliv.

Vækstrådgiverne opbygger igennem deres arbejde relationer, goodwill og viden om sektoren, som ambassaden kan anvende til at støtte danske virksomheders adgang til markedet og mulighed for at flage danske løsninger. Dertil kommer bedre anvendelse af de reaktive muligheder, der ligger i at bringe opsparet goodwill i brug ved løsning af problemsager for danske virksomheder.

Vækstrådgiverne skal dermed også ses i sammenhæng med intentionerne fra regeringsstrategien for eksport og økonomisk diplomati om at etablere ’vækstråd’ på et antal repræsentationer. Vækstrådene understøtter ambassadernes indsatser gennem økonomisk fokusering, erhvervsmæssig rådgivning og øget myndighedssamarbejde. Det er idéen, at vækstrådene skal mødes enkelte gange om året, og at danske fagministerier bl.a. skal kunne inddrages via videokonference. 

Sektorer og lande for vækstrådgivere og strategisk samarbejde blev identificeret i løbet af efteråret 2014. Følgende 12 lande deltager i Myndighedssamarbejde, og der er udsendt vækstrådgivere til de danske ambassader:

  • Latinamerika: Brasilien, Colombia og Mexico
  • Afrika: Ghana, Kenya og Sydafrika
  • Asien: Tyrkiet, Kina, Vietnam, Bangladesh, Myanmar og Indonesien.

I enkelte af de 12 lande er der valgt flere sektorer; af samme grund er der i disse lande blevet udsendt mere end en vækstrådgiver, og flere fagministerier deltager i arbejdet.

De første vækstrådgivere tiltrådte i marts-april 2015 i Bangladesh, Brasilien og Colombia, og alle er udsendt med udgangen af september 2015. I alt er der udsendt 17 vækstrådgivere.

Se højre side for vækstrådgiver kontaktinformation samt information om respektive sektorsamarbejder her.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet

Kontakt

Sekretariatet for Myndighedssamarbejde

tlf. 33 92 02 01

tlf. 33 92 13 08


Vækstrådgiverne kan kontaktes her:

 

Bangladesh: Jens Rise Rasmussen
jensra@um.dk

Brasilien: Brit Borum Madsen
brimad@um.dk

Brasilien: Gustav Jensen
gusjen@um.dk

Colombia: Sune Jin Christensen
sujich@um.dk

Ghana: Nicolas Bastholm Roy-Bonde
nicroy@um.dk

Indonesien: Søren Mensal Kristensen
jktamb@um.dk

Kenya: Jacob Fink Ferdinand
jacfer@um.dk

Kenya: Henning Hoy Nygaard
hennyg@um.dk

Kina: Bjarke W. Bøtcher
bjabot@um.dk

Kina: Tilde Hellsten
tilhel@um.dk

Kina: Mads Terkelsen
madter@um.dk

Mexico: Anne Mette Vega Brondbjerg
anmbro@um.dk

Myanmar: Martin Engmann Jensen
mareje@um.dk

Sydafrika: Jørgen Erik Larsen
joelar@um.dk

Tyrkiet: Dennis Holte Skov-Albertsen
denalb@um.dk

Vietnam: Katja Goodhew
katgoo@um.dk

Vietnam: Morten Pristed
morpri@um.dk


Yderligere information hos Sekretariatschef Anette Aarestrup på aneaar@um.dk eller +45 33920201.