Spring til indhold

Strategisk sektorsamarbejde

De strategiske sektorsamarbejder gennemføres af danske myndigheder i fællesskab med de tilsvarende myndigheder i samarbejdslandene.

Udvælgelse af sektorer/brancher til etablering af strategisk sektorsamarbejde mellem danske myndigheder og myndigheder i samarbejdslandene er sket i en iterativ proces baseret på en screening af international efterspørgsel efter samarbejde med Danmark, som de danske ambassader har gennemført, og en runde interessetilkendegivelser for at indgå i samarbejde fra danske fagministerier. Både ambassadernes screening og ministeriernes interessetilkendegivelser er baseret på erfaring med samarbejde og vurdering af potentiale i forhold til at fremme bæredygtig og ansvarlig vækst, job og velfærd i de udvalgte lande og på muligheden for positive afledte effekter for dansk erhvervsliv samt vækst og beskæftigelse i Danmark.

Den konkrete rolle for de danske myndigheder i de kommende år må forventes at variere fra land til land, fra sektor til sektor og ikke mindst over tid, afhængig af hvor veletableret en relation, der er til myndighederne i landet. I de indledende faser vil de danske myndigheder skulle medvirke til at skabe kendskab til dansk viden og erfaringer, herunder til dansk erhvervsliv. Myndighederne vil også medvirke til at vurdere, hvorledes dansk viden og erfaringer kan svare på den identificerede efterspørgsel, herunder hvordan danske løsninger skal tilpasses, så de passer til lokale forhold og lokal kapacitet. Den relevante danske myndighed vil derfor kunne modtage midler fra puljen til at opbygge og gennemføre samarbejdet f.eks. gennem kortsigtede, målrettede indsatser, som kan bane vejen for det langsigtede myndighedssamarbejde og for øvrig inddragelse af dansk ekspertise og teknologi. Det kunne f.eks. være til at gennemføre besøgsrejser, workshops eller analyser. 

Når relationen til en lokal myndighed har opnået en tyngde og tillid, som kan bære et mere forpligtende samarbejde, er forventningen, at der etableres et langsigtet sektorsamarbejde. Formålet hermed vil være at opbygge kapacitet og støtte myndighederne i landet med at iværksætte politiktiltag, forbedre rammevilkår, udarbejde lovgivning, regulativer, systemer m.v., der forbedrer sektorens bidrag til ansvarlig og bæredygtig vækst, job og velfærd i landet og samtidig åbner for øget økonomisk aktivitet på et område, hvor danske virksomheder har særlige konkurrencefordele for at levere viden, ydelser og produkter på kommerciel basis med positiv effekt for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Selve den fagtekniske rådgivning fra den danske myndighed må forventes at indebære længere eller kortere ekspertudsendelser til landet. Den danske myndighed skal stille medarbejdere med de relevante faglige profiler til rådighed herfor gennem kortere eller længere ophold i landet. Puljen vil stille ressourcer til rådighed for de danske myndigheder, således at de kan levere den efterspurgte faglige rådgivning gennem tids- og opgavebegrænsede kontrakter og uden anvendelse af egen lønsum. Myndigheden kan derved kompensere for de personaleressourcer, der indgår i samarbejdet og ikke varetager den normale opgaveportefølje.

Flere fagministerier er i gang med at forberede ansøgningerne til de langsigtede sektorsamarbejder.

 

Følgende forberedende projekter er blevet iværksat og vil bane vejen for et langsigtet myndighedssamarbejde:

 • Beskæftigelsesministeriet – SSC-preparation project to improve the capacity and performance of the institutions in Bangladesh responsible for working environment with a focus on occupational safety and health (OSH)
 • Beskæftigelsesministeriet – Strategic sector cooperation between Ministry of Employment in Denmark and Ministry of Labour and Employment in Bangladesh
 • Beskæftigelsesministeriet – Preparation project for SSC-project to improve the capacity and performance of the Myanmar institutions responsible for occupational safety and bealth (OSH)
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet – Preparation project for Danish-Indonesian Strategic Sector Cooperation
 • Erhvervs- og Vækstministeriet – SSC-preparation project on public digitization in Brazil
 • Miljø- og Fødevareministeriet – Preparation Project Proposal – China, environment and water
 • Miljø- og Fødevareministeriet – SSC-Preparation project to improve the capacity of selected Kenyan authorities and stakeholders in the area of water and the environment in the context of devolution of responsibilities
 • Miljø- og Fødevareministeriet – Strategic Sector Cooperation – Preparation Project Proposal – Vietnam, Environment, Energy, Food
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet – Danish-Turkish Strategic Sector Cooperation
 • Erhvervs- og Vækstministeriet - Preparation project for Strategic Sector Cooperation on maritime affairs in Ghana
 • Miljø- og Fødevareministeriet – Preparation Project for Strategic Sector Cooperation with a focus on the food safety challenges for the Colombian Authorities in developing productivity, a safer production chain and a competitive marketing practice in the food chain with a particular focus on the pig, dairy and aquaculture sectors
 • Miljø- og Fødevareministeriet - Development of sustainable, safe and efficient food and agricultural production in China
 • Ministeriet for Sundhed og Ældre – Strategic Sector Cooperation preparation project within the Health Sector in Vietnam
 • Miljø- og Fødevareministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet - Strategic Sector Cooperation preparation project – South Africa, Water, Science and Innovation
 • Ministeriet for Sundhed og Ældre - Strategic Sector Cooperation preparation project within the Health Sector in Brazil
 • Miljø- og Fødevareministeriet - SSC Preparation Project Proposal – Vietnam, Capacity building in Food Safety and Food control
 • Sundheds- og Ældreministeriet - Strategic Sector Cooperation preparation project within the Health sector in Mexico
 • Erhvervs- og Vækstministeriet - Strategic Sector Cooperation project on maritime affars in China
 • Miljø- og Fødevareministeriet – Strategic Sector Cooperation preparation project Food Safety with particular focus on Dairy, Meat and Plant Food in Kenya
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - Strategic Sector Cooperation preparation project within the education sector in Vietnam

 

Foreløbig er 16 langsigtede sektorsamarbejder blevet iværksat:

 • Miljø- og Fødevareministeriet – fuldt SSC Project: Turkish-Danish Collaboration on Waste and Resource Management
 • Beskæftigelsesministeriet - fuldt SSC Projekt: Improving the Health and Safety of Workers in Bangladesh through the Strengthening of Labour Authorities
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - fuldt SSC Projekt: Danish-Indonesian Strategic Sector Cooperation on clean energy, renewable energy and energy efficiency 
 • Beskæftigelsesministeriet - fuldt SSC Projekt: Safer and healthier work places and improved social dialogue in Myanmar through Strategic Sector Cooperation 2016-2018
 • Sundheds- og Ældreministeriet - fuldt SSC projekt: Strategic Sector Cooperation between Denmark and Mexico on strengthening primary healthcare
 • Miljø- og Fødevareministeriet – fuldt SSC Projekt: Danish-Colombian Strategic Sector Cooperation on Veterinary and Food Safety within the Colombian pig meat sector
 • Miljø- og Fødevareministeriet – fuldt SSC Projekt: Danish-South African Strategic Sector Cooperation on Water
 • Erhvervs- og Vækstministeriet – fuldt SSC Projekt: Danish-Brazilian Strategic Sector Cooperation on Digitization and Innovation
 • Miljø- og Fødevareministeriet - fuldt SSC projekt: Danish-Kenyan Strategic Sector Cooperation on Green Growth in the Manufacturing Sector
 • Miljø- og Fødevareministeriet - fuldt SSC projekt: Danish-Chinese Strategic Sector Cooperation on Water and Environment
 • Miljø- og Fødevareministeriet - fuldt SSC projekt: Danish-Vietnamese Strategic Sector Cooperation on Industrial Compliance
 • Undervisningsministeriet og Uddannelses- og forskningsministeriet - fuldt SSC projekt: Danish-Vietnamese Strategic Sector Cooperation: Piloting the Improvement of Cooperation between Authorities, TVET schools, and Enterprises in Furniture and Graphic Design
 • Miljø- og Fødevareministeriet - fuldt SSC projekt: Danish-Kenyan Strategic Sector Cooperation: Improved Food Safety, Quality and Value Addition in the Dairy and Horticulture Sector
 • Sundheds- og Ældreministeriet - fuldt SSC Project: Strategic Sector Cooperation between Denmark and Brazil on supporting efficient healthcare management
 • Miljø- og Fødevareministeriet - fuldt SSC Project: Chinese-Danish Strategic Sector Cooperation on Modernization of the Agricultural Sector and on Food Safety - China
 • Ministeriet for Sundhed og ældre - fuldt SSC Project: SSC between Denmark and Vietnam. Strengthening the Frontline Grassroots Health Worker - Prevention and Managment of NCDs at the Primary Health Care Level - Vietnam
Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet

Kontakt

Sekretariatet for Myndighedssamarbejde

 

tlf. 33 92 02 01

tlf. 33 92 13 08