Spring til indhold

Statsbesøg sikrer styrket samarbejde om energi og bæredygtig urbanisering

14.06.2012  14:39
Under Præsident Hu's besøg underskriver Danmark og Kina en aftale om at styrke det kommercielle samarbejde om energieffektivitet, miljøbeskyttelse og bæredygtig urbanisering.

Under Præsident Hu's besøg den 14.-16. juni underskriver Danmark og Kina en aftale om at styrke det kommercielle samarbejde om energieffektivitet, miljøbeskyttelse og bæredygtig urbanisering.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr udtaler:

"Energi- og klimasektoren tegner sig for over 10 pct. af den danske vareeksport svarende til 63 mia. kr. og beskæftiger 35.000. For at komme godt ud af krisen skal vi de kommende år skabe endnu flere grønne arbejdspladser i Danmark.

Aftalen med Kina vil styrke samarbejdet om grønne løsninger til gavn for klimaet, kineserne og de danske virksomheder, der leverer avancerede løsninger inden for energieffektivitet og miljøbeskyttelse.

Kina satser stort på grønne løsninger. Alene i 2011 brugte Kina 150 mia. kroner på energieffektiviseringer og miljøbeskyttelse. Investeringerne ventes de kommende år at vokse med yderligere 15-20 pct. om året. Kina ventes i 2014 at blive det største marked i verden for vedvarende energi og er allerede i dag det største marked for vind."

Baggrund
Aftalen underskrives lørdag den 16. juni af handelsminister Pia Olsen Dyhr og hendes kinesiske kollega handelsminister Chen Deming. Med aftalen etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder, hvis opgave bliver at styrke indsatsen for at fremme handel og reducere markedsbarrierer på det grønne område.

Arbejdsgruppen vil fremme samarbejdet om bæredygtig urbanisering gennem identifikation af industrizoner, som prioriterer bæredygtig byudvikling, med henblik på at starte ny kommercielle projekter. Arbejdsgruppen vil bl.a. drøfte standarder for bæredygtig urbanisering samt finansieringsmodeller for konkrete bæredygtige urbaniseringsprojekter.

Arbejdsgruppen vil rapportere til den dansk-kinesiske Blandede Komité. Det næste møde i den Blandede Komité afholdes i starten af september, hvor Pia Olsen Dyhr vil lede den danske delegation. Med etableringen af arbejdsgruppen opfyldes et af målene i regeringens vækstmarkedsstrategi for Kina.

Bæredygtig urbanisering er et centralt tema for Kina. I de kommende 20 år ventes yderligere 300-350 mio. kinesere at flytte til byer. Det svarer til USA’s samlede befolkning.

Kina brugte i 2011 ca. 150 mia. kroner på energieffektiviseringer og miljøbeskyttelse, som er et område, der prioriteres højt i den 12. femårsplan (2011-2016). Kina ventes i 2014 at blive det største marked i verden for vedvarende energi og er allerede i dag det største marked for vind. Den kinesiske regering planlægger investeringer på op til 2.500 milliarder kr. i vedvarende energi frem til 2020, hvoraf halvdelen vil gå til vind.

For yderligere information kontakt:
Frej Jackson, presserådgiver, tlf.: 29724477