Spring til indhold

Eksportens Hæderspriser

Der uddeles årligt to danske hæderspriser til virksomheder, som har gjort sig særligt bemærkede gennem deres indsats for dansk eksport. Disse priser er Kong Frederik den XI's Hæderspris samt Eksportforeningens Diplom & HKH Prins Henriks Æresmedalje.

Kong Frederik den IX’s Hæderspris blev indstiftet i 1970 og uddeles årligt til fem danske virksomheder for deres fortjenstfulde indsats for dansk eksport.

HKH Prins Henrik er formand for priskomiteen, som træffer beslutning om, hvilke virksomheder, der har gjort sig fortjent til prisen. Prisen uddeles efterfølgende ved en ceremoni i Danmark.

Udenrigsministeriets Eksportråd fungerer som sekretariat for komiteen.

I 2015 tog Udenrigsministeriet i samarbejde med Kongehuset initiativ til at gennemgå prisens statutter med henblik på at gøre hædersprisen mere tidssvarende. Dette arbejde indebærer bl.a. en gennemgang af kriterier for tildeling, medlemmer af komitéen, som kan indstille kandidater mv.

Så længe dette arbejde pågår, kan der ikke indstilles kandidater til Kong Frederik den IX’s Hæderspris.

 

Eksportforeningens Diplom & HKH Prins Henriks Æresmedalje uddeles årligt til 10-15 danske virksomheder i udlandet.

Udenrigsministeriet bistår Eksportforeningen med praktik og uddelingen af prisen i det pågældende land og sidder i priskomitéen.

For yderligere oplysninger om prisen se venligst Eksportforeningens hjemmeside http://www.dk-export.dk/awards/hrh-prince-henriks-medal-of-honour/ 

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet