Spring til indhold

TECH 

Den danske IKT- og elektronik sektor omsatte samlet for 208,7 mia. DKK i 2015, en stigning på 5,7% i forhold til 2014. Sektoren udgør nu 11% (fra 9% i 2014) af de totale kommercielle aktiviteter i Eksportrådet, hvilket har skabt et øget fokus på TECH-Teamet. TECH-Teamet er til for at udnytte de voksende muligheder for danske IKT-virksomheder på det globale marked.

""

Den danske IKT- og elektronik sektor omsatte samlet for 208,7 mia. DKK i 2015, en stigning på 5,7 % i forhold til 2014. Sektoren udgør nu 11 % (fra 9 % i 2014) af de totale kommercielle aktiviteter i Eksportrådet, hvilket har skabt et øget fokus på TECH-Teamet. TECH-Teamet er til for at udnytte de voksende muligheder for danske IKT-virksomheder på det globale marked.

I øjeblikket går kun 26 % af salget fra danske IKT-virksomheder til udenlandske markeder, hvorimod procentdelen for det danske erhvervsliv generelt ligger på 36 %. Dette viser, at danske IKT-virksomheder har et stort potentialet i forbindelse med de mange muligheder, som kan blive realiseret inden for automation, big data og meget mere.

Eksportrådets globale TECH-Team består af rådgivere på Udenrigsministeriets danske ambassader og handelskontorer. Teamets overordnede formål er at fremme dansk eksport med en dedikeret tilgang, der kan tilpasses til den enkelte virksomhed, og dermed sikre maksimal værditilvækst for virksomheden.

Vores TECH-Team handler på vegne af danske virksomheder på individuelle eller kollektive opgaver, og dækker alle aspekter af forretningsudvikling; uanset om det er i forbindelse med introduktion af danske produkter og tjenester til deres lokale markeder, at finde den rette partner, letter teknologioverførsel, finansiel bistand eller forbedre innovation.

Vores TECH rådgivere arbejder tæt sammen med de danske ambassadører og politisk specialiserede kolleger, der overvåger og udfører lobbyisme i forbindelse med markedsudvikling gennem deres diplomatiske netværk, som inkluderer statslige og lokale regeringer.

Udover at rådgive om eksportfremmende programmer, der tilbydes af Eksportrådet, kan teamet også lette adgangen til markeder og hjælpe med at løse udfordringer og andre barrierer, der kan opstå på deres marked. De eksportfremmende programmer kan anvendes til at facillitere strategiske alliancer og adgang til high-value projekter, hvor danske løsninger promoveres. De eksportfremmende programmer er illustreret nedenfor:

Vores 26 centrale TECH-Team rådgivere har de relevante kompetencer inden for en bred vifte af områder til at yde omfattende vejledning og bistand inden for følgende IKT-delsektorer:

• Automatisering (IKT anvendt i industrien)
• Big data
• E-Commerce / E-business
• Elektronik og elektronisk industri
• Finansiering IT / Fintech
• Grøn IKT
• IT (hardware / software)
• IT Sikkerhed
• Læring / Gaming
• Offentlig Digitalisering / e-forvaltning
• Smart Cities
• Lyd
• Telekommunikation
• Velfærdsteknologi / eHealth
• 3D-print
• Internet of Things / IoT
• Digital Export & Digitale Forretningsmodeller
• Rum og Drone Teknologier

Hver TECH-Team rådgiver har adgang til lokale netværk af virksomheder, agenturer og institutioner i de ovennævnte delsektorer, hvilket sikrer en global rækkevidde for det udvidede netværk af TECH-Teamet som helhed.

Eksportrådet - The Trade Council

Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Hotline: 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk


Ofte stillede spørgsmål
til Eksportrådet

Vil du vide mere?

Therese Hermann
Sektorrådgiver
TECH-Team

 

theher@um.dk