Spring til indhold

Ansøgningspuljer

Ligestillingsafdelingen har udmeldt en ansøgningspulje målrettet frivillige foreninger, organisationer og NGO’er. Puljen har til formål at øge LGBTI-personers tryghed og trivsel gennem støtte til projekter inden for to forskellige indsatsområder:

1. Rådgivning, støtte og netværksmuligheder

Der gives støtte til projekter, der har til formål at yde rådgivning, støtte og netværksmuligheder til LGBTI-personer. Der vil ved fordelingen af ansøgningspuljen blive lagt vægt på projekter, som bidrager til, at også LGBTI-personer uden for storbyerne får støtte, rådgivning og netværksmuligheder.

2. Bekæmpelse af fordomme

Under det andet indsatsområde gives der støtte til projekter, der har til formål at bekæmpe fordomme over for LGBTI-personer. Der kan eksempelvis gennemføres aktiviteter og oplysning i skolen, ungdomsuddannelser, klubber, foreninger mv.

Ansøgningsprocedure

I ansøgningsvejledningen fremgår kriterierne for fordelingen af ansøgningspuljen samt krav til projektbeskrivelse og budget.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 11. juni 2018 kl. 12.00. Ansøgninger skal sendes til

lige@um.dk.

Ansøgere kan forvente at modtage svar på ansøgningen primo juli 2018.

Spørgsmål til ansøgningspuljen skal stilles skriftligt og kan sendes til fuldmægtig Kamilla Graver Petersen på kampet@um.dk. Alle spørgsmål/svar vil blive offentliggjort på denne side.      

 


LÆS MERE

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsskema

Budget- og regnskabsskabelon

Initiativbeskrivelse om ansøgningspuljen

 

 

piger