Spring til indhold

Ny national enhed om vold i nære relationer

Med den nye enhed er der fremover én central indgang til hjælp og viden om vold i familien og i nære relationer.

I efteråret 2016 blev alle satspuljepartierne enige om at afsætte i alt 65,6 millioner kroner til indsatsen mod vold i nære relationer over fire år. Af dem går de 36,4 mio. kr. til at etablere den nationale enhed mod vold i nære relationer, som skal varetage følgende opgaver:

  • Drive den nationale hotline og juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd.
  • Drive en central pladsoversigt over pladser på kvinde- og mandekrisecentre samt for tilbud til voldsudsatte mænd.
  • Etablere og drifte et sekretariat/instans for vidensindsamling og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet, herunder krisecentre, ambulante tilbud, mandecentre og kommuner.
  • Drive efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og børn i form af sociale netværksgrupper, med deltagelse af en psykolog samt frivillig mentor.

Opgaven udbydes i et samarbejde mellem Ligestillingsafdelingen og Socialstyrelsen med tilbudsfrist 13. marts 2017 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet.

Se handlingsplanen Indsats mod vold.