Spring til indhold

Syriens flygtninge modtager yderligere 165. mio. kr fra Danmark

14.12.2017  07:30

Syriens flygtninge modtager yderligere 165 mio. kr. fra Danmark
Udviklingsminister Ulla Tørnæs åbner i dag Dansk Røde Kors konference om Syrien. Konflikten i Syrien fortsætter på syvende år. Konflikten er en af de allerværste humanitære kriser med ufattelige menneskelige lidelser. Med 5,5 millioner mennesker flygtet ud af Syrien - langt de fleste til nabolandene - er der omkring 18 millioner mennesker tilbage i landet. Heraf har 13,1 millioner behov for nødhjælp. Særligt bekymrende er situationen for sårbare grupper, herunder de 5,3 mio. børn der vurderes at have behov for nødhjælp.
 
Udviklingsminister, Ulla Tørnæs siger:
”Den frygtelige konflikt i Syrien fortsætter på syvende år med ufattelige menneskelige lidelser. Jeg har derfor besluttet, at vi vil bidrage med yderligere 85 mio. kr. til at imødegå de store humanitære behov som Syrienkonflikten afføder. Midlerne fordeles til Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Caritas og ADRA, der nu får mulighed for at videreføre og udbygge aktiviteter i Syrien og Syriens nærområder. Jeg er meget glad for, at mange danske humanitære organisationer gør en kæmpe indsats for at afhjælpe lidelserne og skabe håb for mange mennesker i Syrien og Syriens nærområder.”
 
Udviklingsministeren udtaler videre:
”Jeg har herudover besluttet, at bidrage med yderligere 20 mio. kr. til FNs befolkningsfonds (UNFPA) indsats i Syrien, som Danmark allerede tidligere har støttet med godt resultat. UNFPA gør en rigtig god indsats for at sikre piger og kvinders seksuelle sundhed og rettigheder. Endelig vil vi bidrage med 60 mio. kr. til FNs humanitære landefonde for Syrien og nabolande, der sikrer finansiering, koordination og prioritering af akutte og underfinansierede indsatser.” 
 
Danmark har siden krisens start i 2011 været blandt de største humanitære donorer til Syrien-konflikten med bidrag gennem Røde Kors, FN og danske humanitære organisationer. Vi stopper ikke nu – men fortsætter med at prioritere den humanitære nødhjælp i en af verdens største humanitære kriser:
 
Baggrund
Med bevillingen på 85 mio. kr. til de danske humanitære organisationer vil den danske humanitære bistand i relation til konflikten i Syrien komme op på ca. 296 mio. kr. i 2017. Dermed er tilsagnet om humanitær bistand på mindst 250 mio. kr., der blev afgivet på en international donor-konference i Bruxelles tidligere i år, mere end opfyldt. Samlet vil Danmark siden konfliktens start i marts 2011 have ydet langt over 2 mia. kr. i humanitær bistand til indsatser i Syrien og lande, der har modtaget flygtninge fra Syrien.
Hertil kommer, at der i 2017 afgives bevillinger til Verdensbankens Koncessionelle Finansieringsfacilitet på 337 mio. kr. samt til EU’s Madad-fond på 150 mio. kr. Begge fonde støtter flygtningerelaterede aktiviteter i Syriens nærområder, og med de nye bidrag vil den samlede danske humanitære hjælp og nærområdebistand i relation til krisen i Syrien dermed nå op på mere end 780 mio. kr., hvilket er det højeste niveau, siden krisen brød ud i 2011.

For yderligere information kontakt: presserådgiver Marie Dørup Olesen, tlf. 61979020