Spring til indhold

Karen Ellemann: Hvor på kroppen vil du røres?

21.08.2017  13:48

Hvor på kroppen vil du røres, hvornår og af hvem? Det er nogle af de spørgsmål, som ligestillingsminister Karen Ellemann, Det Kriminalpræventive Råd og Bryd Tavsheden med en ny mini-kampagne vil sætte på dagsordenen blandt danske unge. I de seneste uger har alle landets folkeskoler og ungdomsuddannelser derfor modtaget plakater, som sætter fokus på krop og grænser.

Kampagnen er et modsvar på undersøgelser, der viser, at unge efterspørger mere oplysning og hjælp til at kende egne og andres grænser – ikke mindst for at forebygge overgreb, vold og krænkelser.

”Vi ved, at det kan være svært for mange unge, at vurdere, hvornår deres egne og andres grænser overskrides. Og vi ved, at mere end 30.000 danske unge hvert år er udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold fra en kæreste. Det er bekymrende højt. Derfor vil vi med de nye plakater bidrage til at skabe debat om grænser og kropskultur blandt unge, for kun gennem debat og åbenhed kan vi ændre de normer, der kan føre til diskrimination, vold og krænkelser”, siger minister for ligestilling Karen Ellemann.

"Alle har ret til at bestemme over deres egen krop og har dermed retten til at sige til og fra over for, hvem der må røre og komme tæt på. Det kræver, at vi er bevidste om egne, men også andres grænser. Desværre får alt for mange unge hvert år deres personlige grænser overtrådt. Det håber vi at kunne ændre på og gøre noget ved med denne kampagne skabt af unge til unge", siger generalsekretær hos Bryd Tavsheden, Isabella Wedendahl.

Kampagnens plakater er designet af tre unge mænd fra HTX i Hillerød, og skal skabe debat om krop og grænser på landets folkeskoler og ungdomsuddannelser. Kampagnen indeholder to typer plakater, der viser henholdsvis en pige og en dreng og deres grænser for berøring forskellige steder på kroppen. Ved brug af trafiklysfarverne rød, gul og grøn markeres, hvor og hvornår man må røre stederne på kroppen. 

”Deres idé er så god, at den fortjener at blive bredt ud på alle landets skoler. Plakaterne formår med enkle virkemidler at sætte fokus på, hvor vigtigt det er både at kende sine egne grænser og respektere andres”, siger formand for Det Kriminalpræventive Råd, Henrik Dam.

Kampagnen er resultatet af den årlige kreative konkurrence mod kærestevold, som minister for ligestilling Karen Ellemann, Bryd Tavsheden og Det Kriminalpræventive Råd afholdt i februar under Temaet ”min krop mine regler”. Dommerpanelet bestående af debattør Emma Holten, forfatter Kenneth Bøgh Andersen, Bryd Tavsheden, Det Kriminalpræventive Råd og minister for ligestilling, Karen Ellemann, gav gruppen bag plakaterne en særlig præmie i konkurrencen i form af muligheden for at realisere deres kampagne-plakater. Resultatet af de unges arbejde er nu sendt ud til unge over hele landet.

Sammen med de unges kampagne har landets folkeskoler og ungdomsuddannelser modtaget en invitation til at deltage i dette års kreative konkurrence mod kærestevold. Temaet for konkurrencen er ”Kærester og kontrol – hvad er i orden?” og skal få de unge til at reflektere over, hvor grænserne går for, hvor meget kæresten må bestemme og kontrollere. Fristen for at indsende de kreative bidrag er den 30. november 2017, og vinderne kan vinde 5.000 kr. til klassen. I materialet kan lærere og elever læse mere om konkurrencen, temaet og hvordan man deltager.

Plakaterne kan hentes på brydtavsheden.dk og forvildmeddig.dk, hvor man også kan se og læse mere om tilblivelsen og om kærestevold, samt læse mere om den nye konkurrence.

For yderligere oplysninger kontakt:
Anna Munck, Presserådgiver, Udenrigsministeriet tlf. 61 97 90 33 e-mail: annmun@um.dk
Charlotte Ruge, Kommunikationsmedarbejder, Det Kriminalpræventive Råd, tlf. 45 15 36 77 e-mail: cru@dkr.dk
Bryd Tavsheden, Generalsekretær Isabella Wedendahl tlf. 21 29 44 17 e-mail: isabella@brydtavsheden.dk