Spring til indhold

Fra bistand til investeringer: Samarbejdet med den private sektor oprustes

18.06.2016  13:00
Regeringen nytænker hjælpen til verdens fattige. Udenrigsminister Kristian Jensen præsenterer i dag udkast til ny udviklingsstrategi på Folkemødet på Bornholm.

Regeringen nytænker hjælpen til verdens fattige. Udenrigsminister Kristian Jensen præsenterer i dag udkast til ny udviklingsstrategi på Folkemødet på Bornholm. 

”Danmark skal have et udviklingssamarbejde i verdensklasse. I en verden i forandring kræver det, at vi tænker nyt. Vi skal i langt højere grad inddrage erhvervslivet og skabe økonomisk frihed i udviklingslandene. Vi skal ikke sende passiv bistand – vi skal levere aktive investeringer,” siger Kristian Jensen og uddyber;

”Vi skal bruge de offentlige bistandskroner til at få erhvervsliv, fonde, organisationer og vidensmiljøer med ud i verden. Udviklingsbistand alene skaber ikke jobs og bæredygtig vækst i lande som Kenya, Tanzania og Bangladesh. Her er der også behov for private investeringer. Det er ikke vores opfindelse. Det er deres ønske. Og det bakker vi op om med den nye strategi.” 

Migration og flygtninge står allerede som det 21. århundredes største globale udfordring, og spiller derfor en central rolle i den nye strategi. 

”Bistand alene kan ikke løse problemerne med flygtninge og migration. Vi kan heller ikke bremse menneskestrømmen alene ved at opsætte høje hegn. Vi må tage mange instrumenter i brug på samme tid. Vi skal forbedre leveforholdene i flygtninges nærområder ved i højere grad at tilbyde skolegang til børnene, beskæftigelse, bedre boligforhold etc. Og vi skal forebygge migration gennem udvikling, investeringer og handel. Men også gennem samarbejde om tilbagetagelse af migranter, om nødvendigt gennem økonomiske instrumenter og pres. Det er helt, helt afgørende, at det lykkes,” siger Kristian Jensen. 

En helt særlig dansk mærkesag i den nye strategi er netop at forbedre vilkårene for unge mennesker i udviklingslandene. 

”Verdens unge er vores alles fremtid. De er en enorm ressource som iværksættere og aktive samfundsborgere. Men de har brug for uddannelse og jobs lokalt, så de gør gavn i deres hjemlande frem for at søge en sikker tilværelse i Europa,” siger Kristian Jensen, der har udnævnt indsatsen for unge som et uofficielt 18. verdensmål. 

Det overordnede mål og platform for regeringens nye strategi er de 17 verdensmål om at afskaffe fattigdom, stoppe sult, skabe sundhed, uddannelse, rent vand etc. FN har sat en prisseddel på mellem 1,9 og 3,1 billioner dollars om året de næste 15 år, hvis målene skal opfyldes. I dag bruger de udviklede lande omkring 0,3 procent af deres samlede økonomi på verdens fattige lande. Hvis FN’s beregninger holder stik, så skal fire procent gå til udviklingslandene. 

”Det kommer ikke til at ske uden videre. Derfor er inddragelsen af den private sektor helt nødvendig. Både for udviklingslandene, men også som forretningsmulighed for virksomhederne. Verdensmålene er også en god forretning,” siger Kristian Jensen.

Indsend høringssvar
Høringssvar til strategiudkastet skal sendes på mail til udvikpolhoering@um.dk senest 5. august 2016.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975