Spring til indhold

Udkast til Danmarks 9. periodiske rapport til FN's komité vedrørende afskaffelse af diskrimination af kvinder (CEDAW)

22.02.2019  15:01
Bemærkninger til rapportudkastet kan fremsendes til og med d. 8. marts 2019.

Danmark skal aflevere den 9. nationale rapport vedrørende FN's komité vedrørende afskaffelse af diskrimination af kvinder i marts 2019.

Rapporten tager udgangspunkt i konventionens artikel 1-16 samt de anbefalinger, Danmark har modtaget i forbindelse med seneste eksamination. Se her for nærmere information om Danmarks eksaminationer i menneskerettigheder i FN, herunder ved FN's komité vedrørende afskaffelse af diskrimination af kvinder.

Bemærkninger til udkastet til Danmarks 9. periodiske rapport kan fremsendes til Ligestillingsafdelingen (lige@um.dk og sofmyh@um.dk) til og med fredag d. 8. marts 2019.

Rapportudkastet består af en hovedrapport og et Annex. Rapportudkastet kan tilgås her og Annex her.

Bemærk at Grønland og Færøernes dele af rapporten ikke er inkluderet i nærværende rapportudkast. Disse dele udarbejdes i en særskilt proces af hhv. Grønland og Færøerne og inkluderes i den endelige rapport, der afleveres til FN.

For yderligere information kontakt:


Sofie Aagaard Myhr, Ligestillingsafdelingen, Udenrigsministeriet, sofmyh@um.dk