Spring til indhold

Mogens Jensen åbner nyt Udenrigsøkonomisk Forum

12.11.2014  14:20
Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen indvier i dag det nyetablerede Udenrigsøkonomiske Forum, der skal rådgive regeringen om handel, økonomi, eksport og investeringer for at styrke Danmarks position på de globale markeder.

Etableringen af Udenrigsøkonomisk Forum (UØF) er et af de vigtige initiativer i regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati, der blev lanceret i maj. Det er første gang, der nedsættes et tværsektoralt organ til rådgivning af regeringens udenrigsøkonomiske aktiviteter. Det afspejler områdets øgede opmærksomhed siden regeringen i 2011 udnævnte den første handelsminister.

Handels og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Vi har brug for et Danmark, der står stærkt på de globale markeder, for derigennem at bidrage til vækst og beskæftigelse herhjemme. Jeg har store forventninger til rådgivningen fra Udenrigsøkonomisk Forum. Jeg håber, at en endnu tættere kobling mellem erhvervslivet og Udenrigsministeriets handels-, eksport og investeringsaktiviteter vil kunne styrke os på de globale markeder. I dag sætter vi fokus på vækstøkonomiernes betydning for dansk vækst og beskæftigelse. Men der er mange andre relevante temaer, vi bør tage fat på fremover. Det gælder fx den tiltagende urbanisering, ressourceknaphed og ungdomsarbejdsløshed i Europa. Jeg er glad for, at så mange dygtige og engagerede mennesker har sagt ja til at deltage.”

Forummet består af ca. 30 repræsentanter fra erhvervslivet, erhvervsorganisationer, forskningsverdenen og ministerier. Administrerende direktør for Arla Foods Peder Tuborgh er udpeget som formand for UØF, der forudses at mødes to gange årligt.

Det første møde den 12. november stiller skarpt på de globale vækstøkonomiers betydning for vækst og beskæftigelse i Danmark, herunder hvordan der med afsæt i Danmarks mangeårige udviklingsarbejde kan bygges bro mellem udviklingslandenes behov for at skabe rammer for bæredygtig økonomisk vækst og danske virksomheders kompetencer inden for f.eks. energi, vand, sundhed og fødevareforarbejdning.

I forbindelse med det første møde udtaler Peder Tuborgh: 

”Erhvervslivet og diplomatiet har fundet en gensidig forståelse af, at vi har brug for hinanden. Den afhængighed er helt åbenlys i dag, og det er afgørende for danske virksomheder, at det officielle Danmark kan være med til at åbne nogle døre. Danske virksomheder har generelt stort mod på at etablere sig på de såkaldte ”emerging markets”, og her har de brug for hjælp og assistance fra ambassader og diplomati. Derfor er det godt, at erhvervslivet selv får mulighed for at rådgive Udenrigsministeriet til gavn for virksomhederne og dansk jobskabelse.”

Se den fulde medlemsliste

Pressehenvendelser til Frej Jackson på tlf. 29724477.