Spring til indhold

Sprogundervisning

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Ansøgning om undervisning

Formålet med sprogundervisningen er sproglig forberedelse forud for udsendelsen. Derfor aftales denne sprogundervisning inden tiltrædelse på posten.

Der tilbydes undervisning i de for posten relevante arbejdssprog. Antallet af undervisningstimer under førudsendelsen samt undervisningsformen vil afhænge af den enkelte medarbejders niveau og behov, sprogets vanskelighedsgrad, sprogets relevans for opgavevaretagelsen, tid og budget til disposition.

I forbindelse med meddelelsen fra UM om den nye post modtager UMs medarbejder information om, hvordan vedkommende ansøger om sprogundervisning i til medfølgende familier. 

Formålet med sprogundervisning for partnere (ægtefæller/samlevere) og børn er sproglig og kulturel forberedelse på udsendelse. Tilbuddet skal understøtte målsætningerne i UM’s familiepolitik, der sigter på at lette forholdene for medfølgende familiemedlemmer under udsendelsen.

Medfølgende partnere

I førudsendelsesperioden kan medfølgende partnere modtage 50 individuelle lektioners undervisning i enten engelsk, dansk eller lokalsproget. Sprogundervisningen skal aftales inden tiltrædelse på posten.

Sprogundervisning i lokalsprog afholdes fx på Studieskolen og tilbydes evt. tilbydes uden for almindelig arbejdstid. Alternativt kan de 50 lektioner sprogundervisning efter aftale bevilliges til afholdelse på udeposten. Disse skal dog afholdes inden udgangen af udsendelsesåret. 

Der tilbydes derudover partnere (sammen med deres UM-partner) mulighed for at deltage i et regionalt og landekursus i Danmark. 

Medfølgende børn

Formålet med sprogundervisning til medfølgende børn er forberedelse af barnets skolegang. Derfor er tilbud om forberedende sprogundervisning til børn som udgangspunkt i engelsk. Er skolesproget derimod et andet sprog end engelsk, tager HR stilling til den enkelte sag. Børn skal være født i perioden 1997-2013 for at kunne modtage undervisning under førudsendelsen 2018. Fylder barnet 5 år inden udsendelsen, kan HR dog i helt særlige tilfælde vælge at bevillige sprogundervisning.
Sprogundervisning i engelsk tilbydes i form af 20 individuelle lektioner. I Danmark tilbydes dette til de mindste som hjemmeundervisning og til større børn i Kompetencecenteret. Er skolesproget fransk, tilbydes i stedet undervisning i dette sprog til større børn på fransktalende poster. Franskundervisning tilbydes for årgang 1997-2005: 20 individuelle lektioner til afholdelse i Danmark eller på posten.

For børn, der skal udsendes i 2018, gælder det at:

  • Engelskundervisning tilbydes for årgang 2008-2013 som 20 individuelle lektioners hjemmeundervisning. Undervisning kan foregå mandag-lørdag, i minimum 2 lektioner af gangen. Såfremt der er flere børn på samme bopæl skal undervisningen foregå i forlængelse af hinanden. En undervisningsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med UMKC og underviser. 
  • Årgang 1997-2007 tilbydes også 20 individuelle lektioner i Udenrigsministeriets Kompetencecenter. Alternativt kan undervisningen også foregå hjemme, men kun såfremt der er flere børn på samme bopæl og undervisningen foregår i forlængelse af hinanden.
  • Årgang 2002-2013 har derudover også mulighed for 1-2 ugers summer school på Copenhagen International School i Hellerup, sandsynligvis i ultimo juni/primo juli 2018. Læs mere om CIS: www.cis-edu.dk - tilmelding kun efter forudgående aftale med UMKC.

Tilbud til ikke-dansktalende familiemedlemmer

Er der tale om medfølgende partnere, der ikke har dansk som modersmål, vil der være mulighed for at modtage danskundervisning forud for udsendelsen som et alternativ til engelsk eller lokalsproget.

Skift mellem to udeposter

Hvis UM vurderer, at undervisningen ikke kan gennemføres i Danmark (fx ved skift mellem to udeposter), kan førudsendelseundervisningen afholdes på udeposten. Inden undervisningen igangsættes, skal tilbuddet godkendes af UM, der afholder kursusafgiften samt udgifter til kursusmateriale. Der kan ikke dækkes andre udgifter (herunder per diems, rejse, ophold mv.).

Sprog efter førudsendelsen

UM dækker ikke udgifter i forbindelse med sprogundervisning på posten (undtaget undervisning under førudsendelsesrammen). Ved behov for sprogundervisning efter tiltrædelse på posten skal der ansøges hos repræsentationschefen, der kan tage beslutning om forbrug af midler til kompetenceudvikling betalt af repræsentationen selv.
 
Derudover administrerer HR-Udeteam en særlig bevilling for danskundervisning til børn under udsendelsen. Kontakt HR-Udeteam for information herom.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet

Asiatisk plads 2

1448 København K

Tlf. 33 92 00 00