Spring til indhold

Bilaterale rådgivere

Danida finansierer bilaterale korttids- og langtidsrådgivere samt bilaterale juniorrådgivere. For mere information om korttidsrådgivere se højre margin. For mere information om langtidsrådgivere og juniorrådgivere se nedenstående.

Bilaterale korttidsrådgivere

 
Danidas reglement for korttidsrådgivere – "Staff Rules and General Information for Advisers on Short-Term Assignment” - giver oplysninger om vilkårene for ansættelse og udsendelse og er en integreret del af den kontrakt, som rådgiverne indgår med Danida inden udsendelsen.

Bilaterale langtidsrådgivere

 
De bilaterale langtidsrådgivere indgår først og fremmest i samarbejde med Danidas partnerlande, og stillingerne opslås hovedsageligt med henblik på at gennemføre de programmer og projekter, som er aftalt med disse.

Ansættelsesvilkår

 
Danida rådgivere udsendes efter aftale med modtagerlandet for en periode af normalt tre år. Lønomkostninger afholdes af Danida.

Ansøgere til rådgiverstillinger må påregne en periode på 6-12 måneder, før eventuel udsendelse finder sted. Danida har ikke mulighed for at skaffe arbejde til ægtefælle eller samlever.

Se Danidas reglement for langtidsrådgivere til højre på siden - disse giver oplysninger om udsendelsesvilkårene. RV er en integreret del af den kontrakt, som rådgiverne indgår med Danida inden udsendelsen (og findes foreløbigt kun i en engelsk udgave).

Se flere oplysninger om Danida rådgivere på www.danidajob.um.dk

Bilaterale juniorrådgivere

 Juniorrådgivere arbejder under en erfaren Danida chefrådgiver eller tilsvarende fagligt kvalificeret overordnet, der er ansvarlig for uddannelsesaspektet i stillingen.

Ansættelsesvilkår

 
Danida-rådgivere udsendes efter aftale med modtagerlandet for en periode af normalt to år. Forlængelse kan eventuelt komme på tale. Lønomkostninger afholdes af Danida.

Ansøgere til rådgiverstillinger må påregne en periode på 6-12 måneder, før eventuel udsendelse finder sted. Danida har ikke mulighed for at skaffe arbejde til ægtefælle eller samlever.

Danidas reglement for langtidsrådgivere – "Rådgivervilkår - langtidsrådgivere" (RV)(Part 1, Part 2), Annex- giver oplysninger om udsendelsesvilkårene. RV er en integreret del af den kontrakt, som rådgiverne indgår med Danida inden udsendelsen.

Se flere oplysninger om Danida rådgivere på www.danidajob.um.dk

Udenrigsministeriet har indgået kontrakt med Mercuri Urval A/S om rekruttering af rådgivere. Stillinger annonceres i dagblade, fagblade og på Mercuri Urvals og Udenrigsministeriets hjemmesider.

Stillingerne kan søges via www.danidajob.um.dk

Spørgsmål kan rettes til

Mercuri Urval 
Tlf: 39456500
Email: dcd.dk@mercuriurval.com

Forberedelse

 
Udenrigsministeriet står for forberedelsen af rådgiverne inden udsendelse, herunder evt. supplerende sprogundervisning. Forberedelsen og sprogundervisningen vil være individuelt fastlagt og kan vare fra nogle dage til flere uger.