Spring til indhold

Center for Juridisk Tjeneste

Juridisk Tjeneste beskæftiger sig med en lang række opgaver af juridisk og politisk karakter, både som rådgiver og policy-ansvarlig.

Opgaver og ansvarsområder:

 • Rådgivning om folkeret og havret, EU-ret, menneskeret og andre juridiske spørgsmål, både internt og til andre ministerier
 • Sager ved internationale domstole og klageorganer, bl.a. EU-domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FN’s klageorganer
 • Styrkelse af den internationale retsorden inden for rammerne af FN og andre internationale fora, herunder Den Internationale Straffedomstol (ICC)
 • Fremme af menneskerettigheder gennem internationale organisationer som FN og Europarådet og gennem støtte til projekter om menneskerettigheder og demokrati
 • Koordination af regeringens politik inden for EU’s retlige og indre anliggender (RIA)

Juridisk Tjeneste sikrer juridisk holdbarhed i gennemførelsen af Danmarks udenrigspolitik ved at levere rettidige juridisk-politiske løsninger af høj kvalitet. 

Centerchef:

Tobias Elling Rehfeld, tlf. 33 92 03 27, jt@um.dk

Kontorer:

 • EU-ret, kontorchef Jakob Nymann-Lindegren
  Tlf. 33 92 11 99, jteu@um.dk
 • JTK – kontor for Koncernjura og offentlig ret og Arkiv, kontorchef Kira Smith Sindbjerg,
  Tlf. 33 92 09 80, jtk@um.dk
 • JTFM – kontoret for Folkeret og Menneskerettigheder, kontorchef Mette Nørgaard Dissing-Spandet
  Tlf. 33 92 02 57, jtfm@um.dk