Spring til indhold

Protokollen

Protokollen varetager forbindelsen til udenlandske diplomatiske repræsentationer akkrediteret til Danmark og Internationale Organisationer i Danmark.

Opgaver og ansvarsområder

  • Spørgsmål vedrørende udenlandske diplomaters registrering i Protokollen og ophold i Danmark, såvel vedr. bilaterale ambassader som Internationale Organisationer.
  • Spørgsmål vedrørende Wienerkonventionen og værtskabsaftaler med Internationale Organisationer.
  • Honorære konsuler.
  • Kongehusets officielle rejser.
  • Praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af indgående udenlandske besøg med Statsministeren, Udenrigsministeren, Handels- og Europaministeren samt Udviklingsministeren som værter.
  • Dekorering af udlændinge og danskere i udlandet.

Protokolchef

Marie-Louise Overvad, tlf. 33 92 15 17, pro@um.dk

Enheder

  • Besøgsenheden, viceprotokolchef Astrid Ruge, tlf. 33 92 15 25, pro@um.dk
  • Diplomatenheden, konsul Per Ivar Johansen, tlf. 33 92 09 42, pro@um.dk
  • Tværgående (særligt vedr. udenlandske diplomaters forhold i Danmark), Chefkonsulent Ole Fester Jørgensen, tlf. 33 92 04 76, pro@um.dk