Spring til indhold

Outreach-arrangementer

Den åbne udenrigstjeneste

I forbindelse med det årlige ambassadørmøde afholder Udenrigsministeriet en række såkaldte outreach-arrangementer på forskellige værtsinstitutioner i Hovedstadområdet. Danmarks ambassadører og generalkonsuler vil i den forbindelse give et indblik i situationen samt mulighederne og udfordringerne i deres respektive lande i henhold til den overordnede tematik. Arrangementerne afspejler bredden i Udenrigsministeriets arbejdsportefølje og vil derfor bevæge sig lige fra klassisk sikkerhedspolitik til eksportfremme og udviklingsarbejde.

Hovedparten af disse arrangementer vil være åbne for offtenligheden. Klik på sektionerne nedenfor for at læse mere samt tilmelde dig arrangementet. Arrangementerne finder sted onsdag den 23. august i tidsrummet 10.30 - 13.00 med varierende start- og sluttidspunkt.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvordan bidrager vi til løsninger på flygtninge- og migrationsområdet?

Hvordan bidrager vi til løsninger på flygtninge- og migrationsområdet?

Invitation til åben debat med Danmarks ambassadører, onsdag d. 23. august, kl. 10.45 – 12.15 hos Dansk Flygtningehjælp i Borgergade 10, København K.

Mennesker har altid bevæget sig. Men med historisk høje tal af folk der migrerer og komplekse mønstre for deres bevægelser, der konstant ændrer sig, er vi nødt til at søge løsninger på omfanget af de udfordringer, det medfører.

Mens mange er tvunget til at forlade deres hjem på grund af konflikter eller ekstreme klimaforhold, har teknologi og globaliseringen betydet, at mange andre leder efter håbet om et bedre liv. Men uanset hvorfor folk bevæger sig, er de fulde af håb og desperation og udsætter sig selv og deres familier for alvorlige farer for overgreb, overfald og endda død på deres færd. FN’s medlemsstater har vedtaget at stå fast på flygtninges ret til at søge beskyttelse, at forebygge konflikter og lette presset på de værtssamfund, som huser størstedelen af verdens flygtninge. Globale initiativer er blevet søsat for at understrege vigtigheden af de rettigheder, men også for at styrke det internationale samfunds redskaber til at opretholde disse. Det mest bemærkelsesværdige er New York Declaration, som er et direkte resultat af FN-topmødet i september 2016. Deklarationen indeholder stærke forpligtelser fra det internationale samfunds side med Global Compact on Refugees og Global Compact on Migration som rettesnore for at føre disse forpligtelser ud i livet.

Kom og hør danske ambassadører reflektere over nødvendigheden af de globale compacts og de muligheder og dilemmaer, de bringer med sig. Til debatten får vi mulighed for at få indblik i udviklingen i politiske centre som Geneve og Bruxelles og få indsigt i fremskridt i lande som Grækenland, Burkina Faso og Niger, Uganda samt Tanzania.

Tilmeld dig her

Praktiske oplysninger

Velkomst:
Andreas Kamm, Generalsekretær Dansk Flygtningehjælp

Hvem:
•Carsten Staur, Danmarks ambassadør i FN i Geneve
•Vibeke Pasternak Jørgensen, stedfortrædende ambassadør for Danmark i EU
•Michael Braad, Danmarks ambassadør i Grækenland
•Ulla Næsby Tawiah, Danmarks ambassadør i Burkina Faso & Niger
•Mogens Pedersen, Danmarks ambassadør i Uganda
•Einar Hebogaard Jensen, Danmarks ambassadør i Tanzania

Hvor:
Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 5. Sal, 1300 København K.

Hvornår:
23. august 2017, 10:45 – 12:15

For mere information:
Kontakt Helena Lassen på telefon: 40 61 30 16, eller mail: helena.lassen@drc.dk

 

Et samarbejdende Arktis i en uforudsigelig verden

Den arktiske region er karakteriseret ved konstruktivt samarbejde og en grundlæggende enighed om lavspænding. Men i hvilken retning bevæger det arktiske samarbejde sig? Hvad er Kongeriget Danmarks arktiske prioriteter, og hvad prioriterer de øvrige arktiske stater? Og hvordan sikrer vi et fortsat konstruktivt samarbejde i Arktis, herunder i Arktisk Råd, i en tid præget af uforudsigelighed i international politik?

Kom og hør Danmarks ambassadører i USA, Canada og Finland samt Danmarks arktiske ambassadør give deres bud på udfordringer og muligheder for det arktiske samarbejde i en geopolitisk kontekst. Seminaret arrangeres af Center for Militære Studier i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Arrangementet finder sted onsdag d. 23. august kl. 11:00-12:30 i lokale 1.1.18 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Ambassadører fra følgende lande deltager:  Souschef i USA, Canada, Finland og Arktisk ambassadør

Moderator: Adjunkt Jon Rahbek-Clemmensen, Institut for Statskundskab, SDU.

Værtsinstitution: Center for Militære Studier

Klik for tilmelding.

Brexits betydning for Danmark og Europa

De forestående forhandlinger om Brexit vil uden tvivl blive en kæmpe udfordring for Storbritannien og EU. På mindre end 2 år skal Storbritannien have forladt en union, som landet har været en del af i mere end 40 år. Oven på et valg, der har efterladt premierminister, Theresa May, svækket og det britiske folk splittet, skal er de egentlige forhandlinger med mellem Storbritannien og EU nu begyndt. Hvad er perspektiverne for den britiske udtræden af EU, kan det overhovedet lade sig gøre inden fristen og hvilke konsekvenser vil det få for Storbritannien, Danmark og Europa?
Brexit har sendt bølger af usikkerhed gennem det europæiske kontinent og tvunget europæiske ledere og EU-systemet til at reflektere over, hvad der er gået galt. Nu skal EU-medlemslandene finde ud af, hvordan EU’s fremtid skal se ud og ikke mindst, hvordan man sikrer sig, at de yngre generationer støtter op om det europæiske projekt.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Tyskland, Storbritannien, Frankrig og EU-ambassadøren

Moderator: Andet format benyttes

Værtsinstitution: Dansk Ungdoms Fællesråd

Tilmelding: Lukket for tilmelding

Er Balkan nu igen en krudttønde?

Balkan er igennem de sidste 25 år gået fra diktatur og stagnation over krig og opsplitning til konsolidering af nye stater med kurs mod EU. Nogle stater er allerede blevet medlemmer af EU, andre arbejder stadig på det. Men spændingerne er fortsat store, og i takt med at EU-medlemsskabsperspektivet har fået længere udsigter, kæmper stater som Rusland, Tyrkiet og Saudi-Arabien om indflydelse i regionen. Samtidig udgør radikalisering og migrationsruten vigtige hjørnesten både for regionens og for EU's sikkerhed. Er der fare for, at spændingerne kommer ud af kontrol og fører til ny destabilisering og konflikt? Støtter EU tilstrækkeligt op om landenes reformprocesser, og kan der gøres mere for at sikre stabiliteten? Meld dig til Outreach-arrangementet ”Er Balkan nu igen en krudttønde” og bliv klogere på regionen anno 2017.

 

Arrangementet starter kl. 11.00, afsluttes kl. 12.30.

 

Ambassadører fra følgende lande deltager: Rumænien, Bulgarien, Kroatien og EU-repræsentationen

Moderator: Karsten Fledelius

Værtsinstitution: Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder i samarbejde med Dansk-Sydslavisk Forening

Klik for at tilmelde dig via mail.

The United Nations in a time of change

FN’s styrke har traditionelt været bundet i organisationens universelle medlemskab og unikke globale mandat, idealer og principper. Men er FN rustet til at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer? Er vestlige værdier og interesser i FN på deroute, og hvem er de nye spillere? Arrangementet vil sætte fokus på et FN under forandring og de danske forventninger til fremtidens FN-samarbejde.

Ambassadører fra følgende lande deltager: FN-missionen i New York, Italien og Østrig

Moderator: Direktør Verner Kristiansen, Verner Kristiansen ApS

Værtsinstitution: FN-byen

Klik for tilmelding.

*OBS: Arrangementet foregår på engelsk

From Poverty to Prosperity

Verdensmålene er den nye ambitiøse ramme for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Men udfordringerne er forskellige fra land til land. Mens nogle landes fremskridt er truet af konflikter, er andre lande overordnet fattige og stabile, mens andre lande igen er ved at bevæge sig ud af kategorien udviklingsland.  Hvor langt er vi kommet siden målenes vedtagelse i 2015? Arrangementet vil fokusere på udfordringer i de specifikke lande, og hvordan Danmark og FN bidrager til verdensmålenes indfrielse.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Mali, Ghana, Mozambique og Myanmar

Moderator: Direktør Verner Kristiansen, Verner Kristiansen ApS

Værtsinstitution: FN-byen

Klik for tilmelding.

*OBS: Arrangementet foregår på engelsk

Globalisering og frihandel under pres? – Perspektiver fra Europa og Asien

Med den nye amerikanske administration er globaliseringen, herunder særligt frihandel, kommet under pres. Det gælder også i Europa, hvor den politiske balance i EU ændres efter Brexit. CEPOS og Udenrigsministeriet inviterer til arrangement, hvor europæiske og asiatiske perspektiver for globalisering og frihandel vil blive lagt frem og diskuteret.

Besøg derfor CEPOS til et spændende arrangement, når vi sammen med Udenrigsministeriet sætter fem danske ambassadører i stævne til en diskussion om, i hvilket omfang globalisering og frihandel er under pres. De fem ambassadører vil give hvert deres bud på spørgsmålet med udgangspunkt i deres nationale eller regionale ekspertise. Inden da vil professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet kridte banen op med en analyse af de udfordringer frihandlen står overfor samt de muligheder, den bringer. Det vil naturligvis være muligt for publikum at stille spørgsmål til ambassadørerne undervejs.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Danmarks generalkonsul i Shanghai, OECD-ambassadøren, Japan, Belgien og Spanien

Moderator: CEPOS’ direktør, Martin Ågerup

Værtsinstitution: CEPOS

Klik for tilmelding.

Globaliseringsskepsis i Europa

En skepsis overfor globaliseringen har de seneste år forplantet sig i befolkningen og i de politiske systemer i Europa. Særligt partier og bevægelser på de yderste fløje har haft anti-globalisering som drivkraft i deres retorik. Tænk blot på sidste års store politiske begivenheder – Brexit og Trump. Hvordan navigerer de danske diplomater i udfordringen fra denne skepsis samt fra den tiltagende populisme og polarisering i de politiske systemer? Og hvad er årsagerne til udviklingen? Få en helt unik chance for at møde de fire danske ambassadører Kirsten Geelan (Budapest), Ole E. Moesby (Haag), Svend Olling (Ankara) og Ole Egberg Mikkelsen (Warszawa), når de besøger Folkeuniversitetet til en status på den europæiske udvikling.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Polen, Ungarn, Nederlandene og Tyrkiet

Moderator: Sanne Gram Fadel, Udlandsredaktør på DR Nyheder

Værtsinstitution: Folkeuniversitetet i Emdrup

Klik for tilmelding.

Hvordan griber Danmark Asiens dynamik?

Med udgangspunkt i de strategiske partnerskaber vil de danske ambassadører fra Kina, Sydkorea og Vietnam dele erfaringer med, hvordan partnerskaberne gribes an i landene, og hvordan dette er afhængigt af lokalkontekst, historiske forudsætninger, samt erhvervslivets og politisk interesse. Fokus vil være på hvorledes Danmarks myndighedssamarbejde med strategiske partnere bedst muligt udnyttes af danske virksomheder i offentlige-private partnerskaber.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Kina, Vietnam og Korea

Moderator: Susanne Hækkerup, direktør for Asia House

Værtsinstitution: Asia House

Klik for tilmelding.

Denmark as a Digital Frontrunner - How to Leverage our Position Internationally?

Tech-driven innovation is spurring disruption of long-established companies, institutions and platforms, fostering the reinvention of business models and research methods. Such disruptive elements also present new and unexplored collaboration opportunities across the globe.

To this end, The Ministry of Foreign Affairs and SingularityU Denmark is pleased to invite stakeholders from the Danish innovation and tech-scene to a discussion with five ambassadors from select markets with significant advances and opportunities within tech and data-utilization. The discussion will center on the international scaling efforts of Danish startups, SMEs and corporates and the role of the techplomacy agenda, the innovation centres and how the Danish representations’ can play an important role in furthering this agenda.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Tech-ambassadøren, Israel, Brasilien, Portugal and München

Moderator: Anneli Bartholdy, SingularityU Denmark

Værtsinstitution: Singularity University Denmark

Tilmelding kan ske via EasySignUP

Klimakrisen - ny strømpil for erhvervslivets muligheder?

CONCITO sætter i en uformel dialog fokus på, hvordan erhvervslivets betingelser ændrer sig i takt med de globale klimaudfordringer. Hvordan ændrer klima på virksomhedernes risici og giver grobund for nye forretningsmuligheder? Hvordan tegner billedet sig - alt efter hvor på kloden der er tale om? Og hvem har bolden, når det gælder om at optimere virksomhedernes muligheder i det nye risikobillede?

Ambassadører fra følgende lande deltager: Bangladesh, Sydafrika og Indien

Moderator: International chef, Jarl Krausing, og chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv, Charlotte Fischer

Værtsinstitution: Tænketanken Concito

Tilmelding: Lukket for tilmelding

Megatrends i Mellemoesten og Nordafrika

Udenrigsministeriet afholder i samarbejde med DIIS en større konference til november under titlen  "Megatrends i Mellemøsten og Nordafrika”. I den forbindelse udgiver DIIS en række artikler, der bl.a. indeholder konkrete policy anbefalinger vedrørende Danmarks og EU’s udenrigspolitik i regionen. Som springbræt til konferencen inviteres samtlige ambassadører fra Mellemøsten og Nordafrika til et dialogmøde med DIIS. Mødet er en mulighed for ambassadørerne at få indblik i de begyndende forskningsresultater, samt en mulighed for DIIS til at få indspark fra ambassadørerne.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Libanon, Iran, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Irak, Algeriet, Marokko og Egypten

Moderator: Rasmus Boserup

Værtsinstitution: Dansk Institut for Internationale Studier

Tilmelding: Lukket for tilmelding

Muligheder og markedsadgange i Syd- og Sydøstasien

Mød fire danske ambassadører til diskussion om muligheder og markedsadgange i Syd- og Sydøstasien. Det er fortsat fra Asien, at den globale vækst kommer i de næste år. Regionale og bilaterale frihandelsaftaler i regionen vil sætte gang i nye dynamikker. Nye regionale udviklingstiltag (herunder AIIB og ny dynamik i øvrige udviklingsbanker, ASEAN, Belt and Road initiativet) vil styrke udviklingen i Asien. De høje vækstrater og handels- og investeringstiltag i Asien giver nye åbninger for danske virksomheder.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Thailand, Philippinerne, Malaysia og Pakistan

Moderator: Ejvind Vøgg

Værtsinstitution: Dansk Industri

Tilmelding: Lukket for tilmelding

A new momentum for Nordic-Baltic co-operation in a turbulent Europe?

Brexit, Trump, refugee crisis and a changing global economy are challenging Europe. Where does that leave the Baltic Sea Region and what is the potential to tackle these challenges via stronger regional cooperation? Can the small, open economies in the Nordic-Baltic region respond with a common voice to influence the future of Europe? 

Ambassadører fra følgende lande deltager: Sverige, Norge, Island, Letland og Lithauen

Moderator: Per Carlsen

Værtsinstitution: Baltic Development Forum and Nordic Councils of Ministers

Klik for tilmelding.

 

Nye partnerskabsaftaler: Et effektivt modsvar mod et civilsamfund under pres

Arrangementet vil sætte fokus på hvilke muligheder de nye strategiske partnerskaber skaber for et styrket samarbejde og synergier mellem Udenrigsministeriet og danske NGOer, eksemplificeret med spørgsmålet om hvordan vi i samarbejde kan levere effektive modsvar ift. det stigende pres på civilsamfundets råderum

Ambassadører fra følgende lande deltager: Kenya, Ethiopien, Palæstina og FN

Moderator: Peter Christiansen, Sekretariatschef ved Globalt Fokus

Værtsinstitution: Globalt Fokus

Klik for tilmelding.

Rusland anno 2017 - samarbejdspartner, spoiler eller trussel?

Fire danske ambassadører stiller skarpt på russisk ageren i Nærområdet, i NATO og i samarbejdet med EU og Danmark.

Da Rusland  i 2014 annekterede Krim og støttede væbnede separatister i det østlige Ukraine, tydeliggjorde Kreml, at man er villig til at se stort på internationale regelsæt og bruge militær magt for politiske mål. Europa står rystet tilbage. Siden har sanktionspolitik, Minsk-aftalen, hybridkrig, russiske overflyvninger og russisk disinformation taget spalteplads både i Danmark og i resten af den vestlige verden. Men Rusland er også stadig en stormagtsnabo, et attraktivt eksportmarked og en uomgængelig global aktør. Hvad er status, her 3 år efter de små grønne mænd dukkede op i Simferopol?

Fire danske ambassadører vil male et billede af Rusland anno 2017, set fra hver deres stol. Thomas Winkler, Danmarks ambassadør til Rusland, vil tale om forholdet mellem russisk indenrigs- og udenrigspolitik, og muligheden for samarbejde og handel med Rusland anno 2017. Michael Zilmer-Johns, Danmarks NATO-ambassadør, vil tale om den russiske trussel og spoiler i NATO-regi. Ruben Madsen, Danmarks ambassadør til Ukraine, Georgien og Armenien, vil tale om Ruslands rolle i det Østlige Ukraine og i udbryderrepublikkerne i Georgien. Søren Kelstrup, Danmarks ambassadør til Estland, vil tale om Ruslands ageren i De Baltiske Lande, herunder om Kremls brug af disinformation og russiske mindretal.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Rusland, Ukraine, Bryssel-DANATO og Estland

Moderator: Charlotte Flindt Pedersen, direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab

Værtsinstitution: Det Udenrigspolitiske Selskab

Tilmelding: Lukket for tilmelding

Urban solutions: Potentialet for danske løsninger i takt med den stigende urbanisering

Udenrigsministeriet afholder i samarbejde med BloxHub og Arkitektskolen et åbent arrangement med titlen ”Urban Solutions”. Arrangementet vil fokusere på urbanisering og smarte integrerede løsninger i en bymæssig kontekst. Kom og hør ambassadørerne fra Australien, Mexico, Argentina, Colombia og Chile - samt generalkonsulen fra New York - fortælle mere om udfordringerne i deres respektive lande, samt mulighederne for danske løsninger, teknologi og erfaringer. Arrangementet vil også blive flankeret af Bloxhus CCO Frederik Tauber og Dean Simpson fra Arkitektskolen, som vil fortælle mere om, hvad der rør sig på det arkitektoniske område i Danmark i netop disse år, og ydermere hvordan man fra Arkitektskolen arbejder aktivt med at implementere FNs verdensmål i arbejdet med bæredygtig arkitektur og urban solutions.

Ambassadører fra følgende lande deltager: Chile, Argentina, Colombia, Mexico, Australien og New York 

Moderator: Peter Mørk, Partner, Werksted

Værtsinstitution: BloxHub og Udenrigsministeriet

Tilmelding kan ske via EasySignUp

USA efter Trump

Hvilken betydning har valget af præsident Trump for den transatlantiske alliance, der gennem årtier har udgjort rygraden for Danmarks sikkerhed? Hvad betyder det for den europæiske orden?. Vil vi opleve ændrede samarbejdsmønstre, og hvad vil det betyde for Danmarks muligheder for international ageren? Kom og hør Danmarks ambassadør i Washington, Lars Lose drøfte disse og andre spørgsmål med Journalist Michael Jarlner, Politiken, i Politikens Hus, den 23. august fra kl. 10.30-12.30.

Ambassadører fra følgende lande deltager: USA

Moderator: Michael Jarlner

Værtsinstitution: Politikens Hus.

Kræver ikke tilmelding.  Mød op i Politikens Boghal, Adresse: Rådhuspladsen 37, 1785 København K. Starter kl. 10.30. 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind