Spring til indhold

Om Kompetencecentret

 

Hvem er vi?

Udenrigsministeriet har tilbudt sprog- og kulturundervisning siden 1961, og vi bygger hele tiden videre på vores mangeårige erfaring og ekspertise, så vores kunder får gavn af nye undervisningsmetoder, ny viden om internationale relationer og politiske beslutningsprocesser samt erhvervs- og kulturforhold. I dag tilbyder Udenrigsministeriets Kompetencecenter (UMKC) et bredt udvalg af både traditionelle og nye læringsløsninger til kursister fra en lang række baggrunde.

Alle vores undervisningstilbud tager udgangspunkt i høj faglighed og dyb kulturel indsigt i de sammenhænge, hvor sproget bruges. Vores højtkvalificerede sprogkonsulenter og engagerede medarbejdere vil hjælpe med at finde det rigtige kursus til dig.

Et inspirerende læringsmiljø

Når du lærer sprog hos os, får du også adgang til:

  • Et internationalt miljø
  • Indblik i aktuelle politiske og samfundsrelevante emner
  • Støtte fra en stor fastansat lærerstab, bestående af native og near-native speakers
  • Videndeling og netværk med andre kursister fra centraladministrationen, internationale organisationer og dansk erhvervsliv

Vi underviser hvert år mere end 500 kursister på vores årskurser, individuel undervisning og temakurser. Undervisningen foregår i UMKC's undervisningslokaler på Asiatisk Plads, i vores fleksible undervisningsrum, der alle er udstyret med it til brug i sprogindlæringen. Du finder os midt i København i et af byens mest charmerende områder med udsigt til Christiansborg, Børsen og Holmens Kirke. Kommer du med offentlig transport, er der metro, bus eller havnebus ”lige til døren”.

Individuel sprogundervisning og andre skræddersyede forløb kan også afholdes hos dig, hvis dette passer bedre med din arbejdsplads eller bedre ind i din arbejdsdag.

Har du behov for andre sproglige ydelser end de nævnte, så kontakt os endelig. Vi ser din organisation og dine kompetencebehov med friske øjne og udvikler gerne nye læringsløsninger i samarbejde med dig.

Videndeling og netværk på tværs 

Vores kursister kommer fra alle dele af centraladministrationen, interesseorganisationer, den øvrige offentlige sektor og det private erhvervsliv. Denne sammensætning sikrer et unikt læringsmiljø, hvor du ikke alene deltager i sprog- og kulturundervisning på et udfordrende niveau, men også får gavn af professionel videndeling med andre internationalt-orienterede kursister.

Derudover kan alle, der er tilmeldt vores årskurser, frit benytte sig af UMKC's virtuelle læringsmiljø 'sprogportalen', som indeholder materiale til brug i undervisningen og andre sproglige ressourcer, der understøtter selvstændig sprogtræning. 

Fleksibel og målrettet sprogtræning

Vi lægger stor vægt på at være fleksible og målorienterede i samarbejdet med vores kursister og de organisationer, vi servicerer. Dette opnås gennem en fortsat dialog mellem UMKC, vores kursister og deres arbejdsgivere om uddannelsesprocesser og professionel udvikling. Vi tilbyder alle vores kursister personlige læringslogs, så det bliver nemmere at følge med i fremskridt og identificere problemområder.  Og ønsker du eller din organisation at måle effekten af et bestemt kursusforløb, kan vi på nogle kurser også udføre online præ-, post- og on-the-job effektmålingstests.

""
""

Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Asiatisk Plads 2 F
1448 København K
Tlf.: 3392 1553
Mail: sprog@um.dk

  

Klik her, hvis du vil ...

> Tilmelde dig et kursus

> Se kursuskalenderen

> Læse mere om vores kurser

> Vurdere dit sprogniveau

> Se vores priser

Tilmelde dig nyhedsbrevet