Spring til indhold

Priser

På denne side finder du priserne for vores forskellige kurser mv.

Priser pr. 5. december 2016 (alle priser er ekskl. moms) 
 

Holdundervisning      

I arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk:

  • Kr. 8.500,- for 1 semester

Individuel sprogtræning

  • 1 kursist: Kr. 815,-/lektion à 50 minutter 
  • 2 kursister: Kr. 1.200,-/lektion à 50 minutter 
  • 3-5 kursister: Kr. 1.600,-/lektion à 50 minutter

Temakurser

Priserne for de forskellige temakurser findes i kursusoversigten. Særligt tilpassede temakurser prissættes efter tilbud via UMKC’s kontor (tlf. 33 92 15 53 og sprog@um.dk).

Oversættelse og sproglig konsultation

Oversættelse ml. dansk og hhv. engelsk, fransk, portugisisk, spansk el. tysk: kr. 26,- pr. påbegyndt linje à 55 anslag inkl. mellemrum ved optælling i den oversatte tekst på målsproget. Øvrige sprog efter konkret aftale. Ved særligt hastende opgaver samt ved oversættelse mellem to fremmedsprog tillægges 50%. Ved særlig kompliceret teknisk sprog, kan ekstra tillæg tilkomme. Sprogrevision m.v. faktureres kr. 815,- pr. påbegyndt time.  

Øvrige kurser el. ydelser  

Efter tilbud via UMKC’s kontor (tlf. 33 92 15 53 og sprog@um.dk).

Ved aktiviteter uden for UMKC’s område tillægges dækning af transport. 

Alle priser er ekskl. moms 

""
""

Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Asiatisk Plads 2 F
1448 København K
Tlf.: 3392 1553
Mail: sprog@um.dk

  

Klik her, hvis du vil ...

> Tilmelde dig et kursus

> Se kursuskalenderen

> Læse mere om vores kurser

> Vurdere dit sprogniveau

> Se vores priser

Tilmelde dig nyhedsbrevet