Spring til indhold

Gode råd til rejsende

Vær godt forberedt og få større sikkerhed på rejsen.

 • Sæt dig ind i dine forsikringsbetingelser – også når det gælder korte rejser i Europa. Med det blå sundhedskort er du stillet på lige vilkår med lokale borgere i det land, du rejser i. Men vær opmærksom på, at det blå sundhedskort kun dækker nødvendig læge- og hospitalsbehandling m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, du rejser i. Læs mere på vores hjemmeside om det blå sundhedskort.
 • Rejseforsikringer har forskellige dækningsgrader. Hvad dækker din forsikring?
 • Er der mulighed for krisepsykologisk bistand?
 • Er bistand til hjemrejse mv. omfattet?
 • Dækker den kun dig selv eller er dine medrejsende også dækket?
 • Medbring altid kontaktoplysninger på dit forsikringsselskab og den alarmcentral, som dit forsikringsselskab benytter. Kod de relevante telefonnumre ind i din mobiltelefon.

      Du kan kontakte dit forsikringsselskabs alarmcentral på:
 • SOS International: +45 7010 5050
 • Europæiske: +45 7010 9030
 • Falck Global Assistance: +45 7025 0405
 • Gouda: +45 3315 6060
 • Bupa Global: +45 70 23 24 60
 • Hent Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig på Danskerlisten for det land, du skal til eller rejser i.

 • Følg Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook og Twitter. Vi forsøger at levere opdateret rådgivning med hjælp fra den danske ambassade på stedet.

 • Hold altid dine pårørende orienteret om din situation, så de undgår at blive unødvendigt bekymrede for dig.

 • Vær altid opmærksom på dine omgivelser og vær forsigtig på steder, hvor mange mennesker samles, f.eks. i offentlig transport.

 • I tilfælde af en krisesituation:
  • Hold dig orienteret om situationen via lokale medier eller BBC og CCN, hvis du ikke taler lokalsproget.
  • Følg altid myndighedernes anbefalinger.
  • Er du i tvivl om situationen i lokalområdet, så spørg de lokale der hvor du opholder dig.
 • Hvis du har brug for kontakt til lokale myndigheder eller du har pårørende, du ikke kan få kontakt til, så ring til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 på tlf.:  +45 3392 1112. Du kan også sende en mail på bbb@um.dk.