Spring til indhold

Gode råd til rejsende

Vær godt forberedt og få større sikkerhed på rejsen.

 • Sæt dig ind i dine forsikringsbetingelser – også når det gælder korte rejser i Europa. Med det blå sundhedskort er du stillet på lige vilkår med lokale borgere i det land, du rejser i. Det blå sundhedskort dækker kun nødvendig læge- og hospitalsbehandling m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, du rejser i.
 • Det er rejseforsikringsselskaberne, som kan yde f.eks. krisepsykologisk hjælp eller arrangere tidlig hjemrejse - vel og mærke, hvis man har en forsikring. Det kan f.eks. være via en familieforsikring, et kreditkort eller en årsrejseforsikring.
 • Undersøg hvad din forsikring dækker. Der er forskelle på dækningsgraden. Er der mulighed for krisepsykologisk bistand? Er bistand til hjemrejse mv. omfattet? Dækker den kun dig selv eller er dine medrejsende også dækket?
 • Hent Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig på Danskerlisten for det land, du skal til eller rejser i.
 • Vær altid opmærksom på dine omgivelser og vær forsigtig på steder, hvor mange mennesker samles, f.eks. i offentlig transport.
 • I tilfælde af en krisesituation: Hold dig så vidt muligt orienteret om situationen via lokale medier eller BBC og CCN, hvis du ikke taler lokalsproget. Følg altid myndighedernes anbefalinger. Er du i tvivl om situationen i lokalområdet, så spørg de lokale der hvor du opholder dig.
 • Følg Udenrigsministeriets Borgerservice på Facebook og Twitter. Vi vil forsøge at levere opdateret rådgivning med hjælp fra den danske ambassade på stedet.
 • Hold altid dine pårørende orienteret om din situation, så de undgår at blive unødvendigt bekymrede for dig.
 • Medbring altid kontaktoplysninger på dit forsikringsselskab og den alarmcentral, som dit forsikringsselskab benytter. Kod de relevante telefonnumre ind i din mobiltelefon.
 • Hvis du har brug for hjælp til tidlig hjemrejse, krisepsykologisk bistand mv., så kontakt dit forsikringsselskabs alarmcentral på:
 • SOS International: +45 7010 5050
 • Europæiske: +45 7010 9030
 • Falck Global Assistance: +45 7025 0405
 • Gouda: +45 3315 6060
 • Bupa Global: +45 70 23 24 60
 • Hvis du har brug for kontakt til lokale myndigheder eller du har pårørende, du ikke kan få kontakt til, så ring til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 på tlf.:  +45 3392 1112. Du kan også sende en mail på bbb@um.dk.