Spring til indhold

Kriseberedskab

Flooded car

Kriser og ulykker er vanskelige at forudsige. En hurtig og effektiv indsats forudsætter et professionelt og fleksibelt kriseberedskab, der skal kunne dække alle tænkelige situationer, som terror, naturkatastrofer og andre ulykker. De vigtigste elementer i et kriseberedskab er hurtig reaktionsevne, effektivitet, koordination, netværk, samarbejde og kommunikation.

Udenrigsministeriet har et kriseberedskabet, så vi kan imødekomme behovet for hurtig og effektiv hjælp til nødstedte danskere i udlandet.

Naturkatastrofer

Mange steder er der en generel risiko for, at man kan blive udsat for orkaner, jordskælv, tsunamier, skovbrande, vulkanudbrud, oversvømmelser, jordskred m.v.

Kriseberedskab i Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets kriseberedskab består af flere forskellige elementer, herunder en permanent beredskabsenhed, udrykningsberedskab, m.m.

Internationalt samarbejde

Læs mere om det nordiske samarbejde og samarbejdet i EU på kriseberedskabsområdet.

Risiko for Pandemi

Hvis en influenzaepidemi bryder ud, vil det kunne påvirke forholdene, hvor man rejser.

Kontakt

Ambassaden eller konsulatet i dit opholdsland: Find os i verden - er der lukket, kan du i nødstilfælde blive omstillet til Udenrigsministeriets vagthavende i København. Omstilling er gratis.

 

Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter.

 

Telefon    +45 33 92 11 12

E-mail             bbb@um.dk