Spring til indhold

Naturkatastrofer

På store dele af kloden er der en generel risiko for, at man kan blive udsat for orkaner, jordskælv, tsunamier, skovbrande, vulkanudbrud, oversvømmelser, jordskred m.v.

Hvis du rejser til et land, hvor der er en risiko for alvorlige naturkatastrofer, anbefales du at registrere din rejse via Udenrigsministeriets Danskerliste.

Planlægger du at rejse til - eller befinder du dig i - et område, hvor der er varsel om naturkatastrofe bør du generelt:

  • Følge med i de tilgængelige varsler om orkaner, jordskælv, tsunamier, skovbrande, vulkanudbrud, oversvømmelser, jordskred mv.

  • Holde dig orienteret om de lokale forhold via rejseselskab, lokale turistoperatører, hoteller, stedlige myndigheder og nyhedsmedier. Det gælder især hvis du planlægger at begive dig ud på egen hånd udenfor de normale turistruter.

  • Nøje følge de stedlige myndigheders råd og anvisninger, som f.eks. at holde sig inden døre ved orkanvarsel eller at søge til højtbeliggende steder ved tsunamivarsel.

  • Kontakte dit rejseselskab for at tale om evt. ændring af din rejserute eller afbrydelse af dit ophold.

  • Besøge den relevante danske ambassades hjemmeside, hvor der evt. vil være oplysninger vedr. naturkatastrofen.

  • Kontakte dine nærmeste pårørende i Danmark og informere dem om din situation. Det er vigtigt, at dine pårørende ikke bliver unødigt bekymrede p.g.a. manglende kontakt.

  • Kontakte den relevante ambassade for at få råd og vejledning samt for at informere om din situation.

  • Kontakte dit rejseselskab for at tale om evt. mulighed for assistance til hjemrejse.

Nedenfor finder du links til andre hjemmesider på dansk og engelsk med oplysning om forskellige naturkatastrofer:

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Orkaner

En orkan udretter store ødelæggelser på sin vej og det er ikke muligt nøjagtigt at forudsige, hvor den vil ramme

Specielt landene i og omkring den Mexicanske Golf og det Caribiske Hav samt en række lande i Stillehavet og det Indiske Ocean rammes af orkaner hvert år.

Nyttige links om orkaner

Tropical storm risk (på engelsk)
Servere world weather (på engelsk)
Orkanvarsler for Nordatlanten og det østlige Stillehav (på engelsk)

Jordskælv

Der er risiko for jordskælv på store dele af kloden

Jordskælv forekommer uden varsel og kan udrette meget omfattende skader. Ofte følges kraftige jordskælv af en række efterskælv. Specielt jordskælv i bebyggede områder kan koste mange menneskeliv og have meget alvorlige eftervirkninger.

En meget stor del af alle de jordskælv der sker i verden forekommer i Japan. Den danske ambassade i Tokyo har derfor lavet en samlet side med information om jordskælv på sin hjemmeside, som kan ses her Den danske ambassade i Tokyo 

Andre nyttige links om jordskælv

Om jordskælv og forholdsregler før, under og efter jordskælv (på engelsk)
Se de seneste jordskælv (på engelsk)

Tsunami

Der er risiko for tsunamier på store dele af kloden

De enorme bølger, der bevæger sig med meget stor fart mod kysten, kan opstå f.eks. efter jordskælv, jordskred og/eller vulkanudbrud under havet. Sådanne fænomener vil dog langtfra altid resultere i tsunamier. Flere lande har etableret varslingssystemer. Eftersom tsunamier kan bevæge sig meget hurtigt er det dog ikke altid muligt for de stedlige myndigheder at udsende tsunamivarsler i tide.

Nyttige links om tsunamier

Tsunamivarsler:

Stillehavet, Hawaii og det Caribiske Hav (på engelsk)

Det Indiske Ocean: Indonesien, Indien og Australien (alle på engelsk)

 


 

Skovbrand

Specielt i det sydlige Europa, Australien og i Nordamerika er der risiko for store skovbrande i årets varmeste måneder

Nyttige links om skovbrande 

Om skovbrande og forholdsregler før, under og efter skovbrande (på engelsk)

Vulkanudbrud

Der findes aktive vulkaner i store dele af verden

Vulkanudbrud kan medføre lavastrømme, gasudslip og store mængder aske i luften, som også kan påvirke mennesker meget langt fra vulkanen. Vulkanudbrud kan efterfølges af bl.a. jordskælv, jordskred og brande. I nogle tilfælde vil de stedlige myndigheder være i stand til at udsende varsel om nært forestående vulkanudbrud.

Nyttige links om vulkanudbrud 

Find vulkaner (på engelsk)
Vulkanvarsler for Japan (på engelsk)
Vulkanvarsler for USA (på engelsk) 

Oversvømmelser

Oversvømmelser kan bl.a. opstå efter tsunamier, kraftig regn, orkaner og storme

Nyttige links om oversvømmelser

Oversvømmelsesvarsler for Nordamerika (på engelsk)
Oversvømmelsesvarsler for England (på engelsk)
Oversvømmelser i USA ifm. orkaner

Jordskred

Der er risiko for jordskred alle steder, hvor der også er risiko for storme, jordskælv, vulkanudbrud, skovbrande, oversvømmelser m.v.

Potentielt dødelige jordskred kan bevæge sig med meget stor fart og kan forekomme uden forudgående varsel.

Nyttige links om jordskred

Om jordskred og forholdsregler før, under og efter jordskred (på engelsk)

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Vejskilt som er oversvømmet