Spring til indhold

Legalisering/Apostille

Kvinde som stempler dokumenter

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Udenrigsministeriets Legalisering indfører e-apostille samt webshop

15. november 2017 tager Udenrigsministeriet et helt nyt legaliseringssystem i brug. Det nye system muliggør udstedelse af e-apostiller, dvs. apostille-påtegning med et digitalt certifikat/signatur. Dokumenter udstedt af danske myndigheder med en digital signatur kan hermed også blive legaliseret/apostilleret elektronisk. 

 

I forbindelse med introduktionen af det nye system vil vi samtidig åbne en selvbetjeningsløsning med webshop, hvor borgere og virksomheder kan rekvirere og betale for legalisering og apostille.

 

Alle anmodninger om legalisering eller apostille kan således fra 15. november rekvireres on-line. Det gælder både for digitalt signerede dokumenter (som fremover kan fremsendes elektronisk), og for fysiske dokumenter med original underskrift (der ligesom nu kan fremsendes pr. post eller behandles ved personligt fremmøde i vores kundeekspedition).

 

OBS! Dokumenter indsendt med post inden 15. november vil blive behandlet jf. tidligere gældende procedure.

 

Tilpasning af legaliseringsproceduren for oversættelser pr. 3. juli 2017 
Legaliseringsproceduren for oversatte dokumenter tilpasses pr. 3. juli 2017. Fra denne dato vil alle oversættelser skulle påtegnes af en notar eller Dansk Erhverv, før Udenrigsministeriet kan apostille-påtegne oversættelsen. Læs mere her.

Kontakt

Udenrigsministeriets Legalisering
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Personlig henvendelse: 

Mandag - fredag kl. 09:00 – 12:00 

Torsdag kl. 09:00 – 12:00 og 13:30 - 15:30

Se kort over Legaliseringens nye placering

Telefon og E-mail:

Har du spørgsmål om status for legalisering af indsendte dokumenter, kan du skrive en e-mail til legalisering@um.dk.

Du kan også ringe til os på tlf. 33 92 12 33

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 14 - 15 

Lukkedage i 2018:

Legaliseringskontoret vil være lukket på følgende dage:

29. marts – 2. april 2018
27. april 2018
10. maj 2018
21. maj 2018
5. juni 2018
24. december 2018 - 1. januar 2019