Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab i udlandet

Her kan du kan læse om hvilke krav der stilles til fremskaffelse af de nødvendige dokumenter for at kunne blive gift i en række lande, hvor der efter Udenrigsministeriets erfaring er interesse herfor.

Vielse på en dansk ambassade

Udenrigsministeriet modtager ofte forespørgsler, om man kan blive gift på en dansk ambassade.

Svaret er, at der ikke er nogen almindelig adgang til at blive gift på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation i udlandet. I stedet henvises interesserede til at blive viet af de kompetente myndigheder i det land, hvor man ønsker at blive gift, eller af en dansk sømandskirke, hvor der er en sådan.

Da vielser ikke indgår i udenrigstjenestens normale arbejdsopgaver, sker dette kun undtagelsesvis i tilfælde for personer, som på grund af deres arbejde – oftest søfolk i udenrigsfart – eller andet varigt fravær fra Danmark måtte være forhindret i at indgå ægteskab i Danmark, og kun i lande, hvor det ikke kan lade sig gøre at blive gift på normal vis, dvs. af den stedlige vielsesmyndighed så som kirke eller borgerligt vielseskontor.

Ambassadevielser skal desuden være accepteret af opholdslandets myndigheder. 

Vielse for udenlandsk myndighed

Længere nede på siden finder du links til en række sider, hvor du kan læse, hvilke krav der stilles til fremskaffelse af de nødvendige dokumenter for at kunne blive gift i en række lande, hvor der efter Udenrigsministeriets erfaring er interesse herfor.

Da myndighederne i disse lande med kort varsel kan ændre reglerne, og da de i øvrigt kan variere fra område til område inden for det enkelte land, anbefales det under alle omstændigheder, at man i god tid inden ægteskabets indgåelse hos de lokale myndigheder indhenter nøjagtige oplysninger om, hvilke krav der stilles for indgåelse af ægteskab. Det kan også være en mulighed at henvende sig til det pågældende lands ambassade i Danmark – evt. via internettet.

Efter indgåelse af ægteskab i udlandet bør du få din vielsesattest legaliseret hos den relevante udenlandske myndighed, således at du efterfølgende kan få ægteskabet godkendt af din bopælskommune.

For en mere detaljeret gennemgang af indgåelse af ægteskab i udlandet henvises til den danske ambassades hjemmeside i det pågældende land.