Spring til indhold

Sådan bliver du gift i udlandet

Hvis du vil giftes i udlandet, skal du kontakte de myndigheder, der foretager vielser i landet, hvor du vil giftes.

Det er myndighederne i det land, hvor du vil gifte dig, der bedst kan oplyse om de præcise regler for at blive gift. Landets ambassade i Danmark og den danske ambassade i landet vil også tit kunne fortælle noget om reglerne.

Nogle af de danske ambassader i udlandet har informationer om de lokale krav til vielser på deres hjemmeside. Du kan finde ambassadernes hjemmesider ved at vælge land i boksen her. 


Ægteskabsattest
I mange lande er det et krav, at du ikke er gift i forvejen, og at du kan dokumentere det. Din kommune i Danmark kan udstede en ægteskabsattest som dokumentation. En ægteskabsattest bekræfter, at du kan gifte dig, uden at det er i strid mod dansk lovgivning.

Selvom du ikke bor i Danmark, kan du alligevel godt få en dansk ægteskabsattest hos den kommune, hvor du senest boede i Danmark. Hvis du aldrig har boet i Danmark, kan du henvende sig til Københavns Kommune. Se også Københavns Kommunes hjemmeside vedrørende ”vielse”.

I nogle lande kræver myndighederne, at ægteskabsattesten er legaliseret af det danske udenrigsministerium. I nogle lande skal du også have attesten legaliseres af landets ambassade i Danmark. Det kan landets ambassade oplyse dig om.

Hvem foretager vielser i udlandet?
I udlandet er det normalt de lokale myndigheder, der foretager vielser. I nogle lande kan den danske udlandspræst foretage vielser. Præsten vil kræve at se din ægteskabsattest. Hvis du gerne vil have en dansk udlandspræst til at vie jer, bør du kontakte den lokale udlandspræst tidligst muligt.

Du kan normalt ikke blive gift på en dansk ambassade eller et konsulat. Det vil kun være muligt i helt særlige tilfælde. Desuden vil det kræve, at du ikke kan blive viet af de lokale myndigheder, der normalt vier folk. Myndighederne i landet skal også acceptere vielser på ambassader.

Hvordan bliver en udenlandsk vielse godkendt i Danmark?
 For at få dit ægteskab godkendt og registreret i Danmark, skal du have din udenlandske vielsesattest legaliseret i udlandet (typisk af landets udenrigsministerium). I nogle lande skal attesten også legaliseres af den danske ambassade i landet. Legaliseringen beviser over for de danske myndigheder, at attesten er ægte. Hvis vielsesattesten er på et sprog, der ikke er et af hovedsprogene, skal attesten oversættes. Oversættelsen skal du have legaliseret på samme måde.