Spring til indhold

Rejse til udlandet

Vi har ikke ambassader og konsulater i alle verdens lande. Derfor kan vores muligheder for at assistere danskere visse steder i verden være begrænsede.

""

 

De begrænsede muligheder for at assistere danskere i udlandet kan også gælde i visse områder i lande, hvor vi har en ambassade eller konsulater, men hvor f.eks. sikkerhedssituationen eller infrastrukturen kan begrænse mulighederne for at yde bistand.

Ved kontakt til enten Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter eller nærmeste danske ambassade eller danske konsulat kan der henvises til den bedst mulige assistance. I lande, hvor Danmark ikke har ambassader eller konsulater, kan man få bistand fra andre nordiske eller EU ambassader i landet. 

Husk dit gyldige pas på rejsen

Når du rejser uden for Norden, skal du som dansk statsborger altid medbringe dit pas.

Dette gælder også for rejser til de lande uden for Norden, som er en del af Schengen-samarbejdet. Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet ændrer ikke på reglerne for, hvornår du skal medbringe dit pas, når du rejser.

Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island), er det ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe anden form for billedlegitimation. Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis for, hvem du er, ved overnatning på hoteller og lignende.

De norske myndigheder har skærpet kontrollen af indrejsende ved grænseovergange og færgeterminaler, således at nordiske borgere, der rejser ind i Norge, skal kunne vise gyldigt pas.

Kontakt

Udenrigsministeriets Borgerservice

Telefon: +45 33 92 11 12
Fax: +45 33 92 01 01
E-mail: bbb@um.dk

Sundhedsforhold

Flysikkerhed

Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med civil luftfart i Danmark, herunder luftfarts-security. Styrelsen skal sikre et højt flyvesikkerhedsniveau i Danmark og dansk luftfart i udlandet.

 

Læs mere på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside om sikkerhed i danske lufthavne, danske fly og lignende.

 

Spørgsmål vedrørende konkrete flyvninger skal stiles til det flyselskab, du skal flyve med.