Spring til indhold

Rejseforsikringer

Det gule sundhedskort dækker alene rejser i Danmark, Færøerne og Grønland. 

Rejsende til andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz skal medbringe det blå EU-sygesikringskort.  

Du skal være opmærksom på, at EU-sygesikringskortet kan have begrænset dækning, og at der med fordel kan tegnes en privat rejseforsikring.

Du kan se, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed og erhverve kortet via offentlige portal Borger.dk. Du kan også downloade App'en, der hedder ”European Health Insurance Card (EHIC)” på din mobile enhed.

 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

EU-sygesikringskort (det blå kort)

Rejser du inden for EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, er du dækket af det blå EU-sygesikringskort.

Du skal være opmærksom på, at EU-sygesikringskortet kan have begrænset dækning, og at der med fordel kan tegnes en privat rejseforsikring.

Du kan se, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed og erhverve kortet via offentlige portal Borger.dk

EU-Kommissionen har udviklet en APP, der hedder ”European Health Insurance Card (EHIC)” så du under rejsen har mobil adgang til opdaterede oplysninger om vilkår, dækning i de enkelte medlemslande. EHIC er tilgængelig til de almindelige platforme.

Ingen dækning af udgifter til hjemtransport

Det "blå" sundhedskort dækker ikke hjemtransport.

Du skal være opmærksom på, at  EUs sygesikringsordning ikke dækker udgifter til transport hjem til bopælslandet, ej heller i tilfælde af dødsfald.

Hvis du ønsker at have dækning for udgifter til hjemtransport, skal du derfor som udgangspunkt tegne en privat rejseforsikring,

Danmark har dog indgået en aftale med de nordiske lande, dvs. Finland, Island, Norge og Sverige, der indebærer, at man kan få dækket merudgifter til hjemtransport, hvis en læge ordinerer hjemtransport på en dyrere måde end planlagt.

Du kan se, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed og erhverve kortet via offentlige portal Borger.dk

Private rejseforsikringer

En almindelige rejseforsikring dækker ikke i alle situationer. Du bør tegne en privat rejseforsikring, hvis du gerne vil have dækning for udgifter til bl.a. hjemtransport, evakuering, retshjælp og tandlæge. 

Du skal være opmærksom på, at en almindelig privat rejseforsikring ikke nødvendigvis dækker i alle situationer. F.eks. dækkes normalt ikke udgifter til behandling af kroniske lidelser, som du har fået konstateret før afrejsen.

Nogle private rejseforsikringer dækker ikke skadesudgifter ved visse sportsulykker. Hvis du f.eks. skal dykke, på bjergbestigning eller alpin off piste ski, bør du derfor forud for rejsen tjekke om din private rejseforsikring dækker evt. ulykker forbundet med disse aktiviteter.

Hvis du lejer en speedbåd, jetski, motorcykel og mange andre motoriserede transportmidler, er det vigtigt, at du sikrer dig, at udlejeren er dækket af ansvarsforsikring. Det er nemlig ikke muligt i Danmark at tegne en tillægsforsikring med privat ansvarsdækning. Det kan blive meget dyrt i form af store erstatningskrav ved en evt. ulykke. Retshjælp i forbindelse med en sådan ulykke er heller ikke nødvendigvis dækket af en almindelig rejseforsikring.

Før du bestiller din aktive rejse, som byder på risikable aktiviteter, bør du sikre dig, at enten rejsearrangøren eller den lokale arrangør kan stille en garanti for eller betale en eventuel eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktion. Ellers bør du selv tegne sådan en forsikring. De danske ambassader/konsulater kan kun lægge penge ud til eftersøgning, hvis du, din bank eller andre stiller sikkerhed for dig.

Grønland

Det gule sundhedskort (den offentlige rejsesygesikring) dækker fortsat i Grønland.

 

Færøerne

Det gule sundhedskort (den offentlige rejsesygesikring) dækker fortsat i Færøerne.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Fra 1. august 2014 dækker dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland.

""
Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort. Læs mere her.