Spring til indhold

Australien

De australske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet: 

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter landets ambassade for at få bekræftet nedenstående: 

  • Visumpligt. Hjælp til at finde den relevante type visum kan fås her.
  • Visse typer visum kan man søge online her.
  • Transit kan under visse betingelser ske uden visum; yderligere information her.
  • Pas skal være gyldige under opholdet i Australien. Luftfartsselskaber og lande, som man måtte passere i transit på vejen til eller fra Australien, kan have andre krav, fx at passet er gyldigt 6 måneder ud over transit-opholdet.
  • Forlængede danske pas anerkendes.
  • Danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved indrejse såvel som ved udrejse. Det er dog et krav, at passet er knyttet til et visum i det australske visumsystem. Mister man sit pas, skal man kontakte de australske myndigheder med oplysninger om erstatningspasset.
  • Nærmere oplysninger kan findes bl.a. på hjemmesiderne for:

Personer med flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte Europe Service Centre i London angående deres indrejse til Australien.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 09.09.2017

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.