Spring til indhold

Belgien

De belgiske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet:

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den belgiske ambassade for at få bekræftet nedenstående:

  • Visumfri i indtil 90 dage.
  • Passet skal være gyldigt under opholdets varighed. 
  • Ind- og udrejse på forlængede danske pas anerkendes.  
  • Ind- og udrejse på danske provisoriske pas anerkendes.
  • Ind- og udrejse på EU-nødpas anerkendes.
  • For ind- og udrejse med andres mindreårige børn anbefales at samtykkeerklæring fra børnenes forældre medbringes. Kontakt den belgiske ambassade for nærmere afklaring heraf.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den belgiske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.


Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 17. januar 2017

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede, korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne.

 

Det anbefales derfor at kontakte rejselandets ambassade eller konsulat forinden afrejse.