Spring til indhold

Botswana

Myndighederne i Botswana har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet.

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan evt. kontakte Botswanas ambassade for at få bekræftet nedenstående. 

  • Visumfri i maksimalt 90 dage. Opholdet kan i nogle tilfælde forlænges lokalt.
  • Passet skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed.
  • Danske provisoriske pas (nødpas) anerkendes ved ind- og udrejse, men det kræver, at visum er opnået inden ankomst.
  • EU-nødpas anerkendes efter samme regler som for danske nødpas
  • Børn (under 18 år) skal medbringe en legaliseret kopi af deres fødselsattest på engelsk eller engelsk og dansk. Kopien må ikke være mere end 3 måneder gammel.
  • Rejser et børn uden forældre eller kun med den ene af forældrene, kræves skriftligt samtykke på engelsk fra den anden og en kopi af dennes pas. Samtykket skal legaliseres.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas, opfordres til at søge oplysning ved en ambassade eller et konsulat for det land, de ønsker at besøge, da visumreglerne for oprindelseslandets statsborgere kan være gældende.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Redigeret: 30.05.2018.

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.